Nową drogą przez Janik

Mieszkańcy mogą korzystać z nowej drogi przez miejscowość Janik w gminie Kunów, czyli ulicy Okrężnej. To odcinek o długości 1,3 km, który zamyka kompleks nowych nawierzchni tej miejscowości. W oddaniu nowej drogi uczestniczyli: starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, burmistrz Kunowa Lech Łodej, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz Mroczek oraz skarbnik powiatu, Julita Szewczyk.

-Ten remont to wspólna inicjatywa Powiatu Ostrowieckiego i samorządu Kunowa. Jest to zadanie wykonane wyłącznie ze środków własnych samorządu. Podzieliliśmy proporcjonalnie koszty. Powiat ostrowiecki udzielił dotacji gminie w wysokości blisko 380 tysięcy. Jest to ładny odcinek drogi, który łączy się z ul. Szkolną i ul. Wiatraczną w Janiku. Dziękuję panu burmistrzowi, gdyż współpraca samorządów dobrze się układa. Niebawem ogłaszamy kolejny przetarg. Tym razem będzie to droga w Małym Jodle. To kolejny przykład, że razem można więcej ? mówiła starosta Marzena Dębniak.

Remont drogi obejmował dwa odcinki ? od zjazdu do budynku leśniczówki oraz od zakresu robót wykonanych w ramach odbudowy nawierzchni drogi powiatowej po pracach kanalizacyjnych do nawierzchni wykonanej przez Powiat w ramach remontu w 2020 roku. Prace obejmowały wymianę istniejącej podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni, obustronnych poboczy oraz wykonanie zjazdów na posesję i odmulenie istniejących rowów. Koszt robót remontowych wyniósł blisko 380 tysięcy. Zakres robót realizowanych przez gminę Kunów na odcinku 868 mETRÓW, dotyczył wymiany podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni i odtworzenie obustronnych poboczy. Koszt tego zadania to ponad 680 tysięcy i został poniesiony w całości z budżetu gminy Kunów.

-Bardzo dziękuję za możliwość takiej dobrej, merytorycznej współpracy. Przyczynkiem do tego, aby te odcinki były wykonane solidnie, była realizacja kanalizacji. Ulica Okrężna wraz z ul. Wiatraczną i Szkolną to cały kompleks ulic w Janiku, po których mieszkańcy mogą bezpiecznie się poruszać. Janik to jedna z największych miejscowości w gminie. Przed nami inwestycja w Małym Jodle, ale też budowa ul. Warszawskiej w Kunowie ? mówił burmistrz L. Łodej.

Print Friendly, PDF & Email