Zaprojektują nowe i przebudują istniejące ścieżki rowerowe w granicach Ostrowca Świętokrzyskiego

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła właśnie przetarg na dokumentację projektową związaną ?Budową i przebudową ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego?. W wyniku tego działania, aż 6.008 mb. tras z myślą o rowerzystach może zyskać nową jakość lub zostanie wybudowane od zera.

Całe zadanie składa się budowy lub przebudowy ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i obejmuje następujące ulice: ul. Kraszewskiego 465,00 mb, ul. Graniczna 877,00 mb, ul. Grzybowa od ul. Długiej do ul. Nowe Piaski 647,00 mb, ul. Szymanowskiego 685,00 mb, ul. Grzybowa od ul. Nowe Piaski do ul. Sienkiewicza 607,00 mb, ul. Denkowska 912,00 mb, ul. Ogrodowa od ul. Wroniej do ul. Sikorskiego 400,00 mb, ul. Ogrodowa od ul. Stawki Denkowskie do ul. 11-stego Listopada 465,00 mb, ul. Miodowa od ul. Siennieńskiej do ul. Gościniec 850,00 mb, ul. Dunalka od ul. Dunalka do DW 754 100,00 mb.

Łączna długości projektowanych sieci ścieżek wynosi około: 6.008,00mb. W ramach zadania ma zostać przygotowane opracowanie koncepcji wraz z rozwiązaniami technicznymi budowy i przebudowy ścieżek rowerowych z ich odwodnieniem. doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Zlecona dokumentacja projektowa ma również uwzględniać przebudowę ul. Wroniej od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej czyli na długości około 180m, polegającej na przebudowie jezdni do szerokości 7,0m wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej, przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową istniejącej infrastruktury podziemnej. Dodatkowo wykonanie dokumentacji drogi serwisowej o długości około 120,0mb dla obsługi posesji zlokalizowanych po południowej stronie ulicy Wroniej.

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich w ramach inicjatywy pt. ?Wsparcie rozwoju miast?.

Warto pamiętać, iż oprócz powyższych tras rowerowych, Gmina jest obecnie w końcowej fazie opracowywania dokumentacji na kolejne 2.5 km ścieżek w ulicach Północnej, Miodowej, Zwierzynieckiej oraz drogi łączącej ul. Dunalka z ul. Siennieńską. Na potrzeby budowy ponad 8,5 km tras rowerowych planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *