Startuje projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”. Uruchomiono prawie 15 mln zł (zdjęcia)

Spektakularna konferencja zainaugurowała realizację przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa”. Nasz samorząd znalazł się na wysokim czwartym miejscu na liście 29 zwycięzców w programie „Rozwój lokalny”, które otrzymały ponad ponad 15 mln zł z Funduszy Norweskich i MF EOG. Łączna wartość realizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim projektu to prawie 19 mln zł.

W ramach pozyskanych środków w oparciu o Plan Rozwoju Lokalnego zaplanowano m.in. następujące działania: utworzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych, wsparcie i rozwój przedsiębiorczości, „Ostrowiec dla środowiska” – opracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Ekologicznej, zakup urządzeń do pomiaru jakości powietrza, opracowanie koncepcji rozwoju ścieżek i infrastruktury rowerowej na terenie miasta, utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, wdrożenie karty lojalnościowej „Ostra karta”, cykl publikacji „Jestem Ostrowczaninem” czy realizację zadania „Dostępny Ostrowiec” ukierunkowanego w stronę osób niepełnosprawnych. Z kolei w ramach Plan Rozwoju Instytucjonalnego zaplanowano podniesienie kompetencji pracowników samorządowych, działania mające na celu przybliżenie mieszkańcom Strategii Rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, rozbudowę systemu informatycznego w celu świadczenia e-usług dla mieszkańców oraz usprawnienia procesów partycypacji społecznej oraz budowanie rozwiązań w obszarze partycypacji społecznej.

– Dzisiejsza inauguracja projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” jest efektem zaangażowania wielu ostrowczan – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Dziękuję swoim współpracownikom, którzy przygotowali projekt, który został doceniony i zyskał dofinansowanie, ale także szczególne słowa uznania należą się mieszkańcom, którzy w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. uczestniczyli w badaniach, spotkaniach, warsztatach i ankietach z wykorzystaniem rożnego rodzaju metod badawczych. Łącznie była to liczba ponad 2,8 tys. osób.

O szczegółach realizacji projektu, którego celem jest podniesienie standardu życia mieszkańców, mówiła podczas konferencji mówiła zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju, Jolanta Pora.

 – W ramach przeprowadzonej diagnozy skupiliśmy się na opracowaniu wiązek projektów w oparciu o ustalone w trakcie diagnozy cel, tj. miasto, w którym chcę żyć, miasto, w którym chcę pracować, miasto, które chcę tworzyć – mówiła.

Podczas konferencji po raz pierwszy szczegółowo zaprezentowano pełny zakres realizowanych zadań, na które pozyskano środki. Trzeba zaznaczyć, że rozmach projektu był zdecydowanie większy, gdyż jego wartość pierwotnie opiewała na 42 mln zł. Jednakże, z uwagi na większą liczbę miast, które otrzymały środki, ostatecznie podpisano umowę na ponad 15 mln zł, a jej wartość ulegnie zwiększeniu po podpisaniu umowy bilateralnej z miastem partnerskim z Norwegii o kolejne 700 tys. zł.

 Z myślą o młodzieży i przedsiębiorczości

Wiceprezydent Dominik Smoliński zaprezentował szczegółowe rozwiązania dotyczące zaadoptowania części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych.

– Planując Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych, chcieliśmy zmodernizować kilkanaście pomieszczeń i sal z myślą o dzieciach i młodzieży, a także osobach przedsiębiorczych – mówił wiceprezydent Dominik Smoliński. Wyposażone one zostaną w komponencie edukacji w urządzenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, czy elementy robotyki, mechatroniki. Pojawią się też pokoje wirtualnej rzeczywistości, a także pomieszczenia przeznaczone dla e-sportu. Młode osoby będą miały szansę stawiać pierwsze kroki w dziedzinie programowania, czy game developingu.

Zdaniem wiceprezydenta Dominika Smolińskiego całe przedsięwzięcie ma uzyskać efekt synergii poprzez z jednej strony wzmocnienie kompetencje edukacyjne dzieci i młodzieży, ale równocześnie wprowadzenie wielu grup społecznych w meandry przedsiębiorczości.

W budynku pojawią się m.in. nowa sala konferencyjna,  strefa programowania, game developingu i e-sportu, a także te z wiązane z nowoczesnymi multimediami, edukacyjnym CNC czy drukiem 3D. Wszystkie nowe pomieszczenia mają być kompleksowo wyposażone i przygotowane infrastrukturalnie. Część przedsiębiorcza integratora to ukłon w stosunku do osób dopiero raczkujących w biznesie, które to dzięki dostępowi do nowoczesnych, wyposażonych pomieszczeń oraz udziale w oferowanych, kompleksowych usługach, będą mogły rozwinąć skrzydła w swojej działaności.

Bezpośrednio z tą przestrzenią związana jest propozycja Centrum Rozwoju Lokalnego, którą zaprezentowali podczas konferencji dyrektor Agnieszka Rogalińska oraz starszy specjalista ds. obsługi inwestorów i przedsiębiorczości Łukasz Kot. CRL przygotuje Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości, a w nowych wnętrzach mają być realizowane zadania w ramach Akademia Młodego Przedsiębiorcy skierowane do młodzieży z ostrowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto ma powstać  Punkt Konsultacyjny dla Przyszłego Przedsiębiorcy wspierający osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, jak rownież realizowane będą szkolenia praktyczne oraz motywacyjne skierowane do różnych grup osób chcących pracować ,,na swoim’’.

Z myślą o osobach o szczególnych potrzebach i ekologii

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Joanna Pikus i Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, Artur Majcher mówili podczas konferencji o dostępności przestrzeni miejskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Tutaj w ramach realizowanych zadań pn. „Dostępny Ostrowiec” przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu uzyskania informacji na temat potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej. Będzie on dotyczył budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, czy przestrzeni publicznej. Możemy więc liczyć na pojawienie się schodołazów, pętli indukcyjnych, czy zakup i montaż ponad 20 urządzeń z myślą o dzieciach niepełnosprawnych.

Z kolei Kierownik Referatu Ekologii Urzędu Miasta  Mariusz Kałuża zaprezentował szeroki Program Edukacji Ekologicznej skupiający się m.in. na wdrażaniu systemu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, mieszkańców i instytucji, wyposażeniu placówek oświatowych w zestawy edukacyjne, montażu urządzeń pomiarowych do badania jakości powietrza tj.: stałych pomiarów pyłów PM 2,5 i PM 10, systemu alarmowego, czy dostępu do danych pomiarowych.

W gronie partnerów

Całe zadanie samorządu będzie realizowane przy pomocy partnerów w gronie, których znaleźli się: Polski Czerwony Krzyż – oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych i Stowarzyszenie Ostrower.

Jak mówiła Beata Barska-Jagiełło z PCK, które prowadzi świetlice środowiskowe w ostrowieckich szkołach, organizacja skupi się na warsztatach „Młody odkrywca”, „Kreatywny junior”,  „Młody odkrywca-  mały programista”, czy „Mój przyjaciel Photon”.

Z kolei Katarzyna Cukierska z PISK zrealizuje Akademię Młodzieżowej Rady, która sprowadzi się do organizacja 22 spotkań w ostrowieckich szkołach, czterech debatach oxfordzkich, a finalnie skupi wraz ze współpracą z samorządem na utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta. Jak słyszymy, w projekcie Kamil Stelmasik i Sebastian Majewski ze Stowarzyszenia Ostrower,  mają za zadanie rozwijać infrastrukturę rowerową oraz popularyzować kulturę tego środka lokomocji. Wśród działań znalazło się określenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju transportu rowerowego, opracowanie koncepcji rozwoju sieci ścieżek rowerowych oraz infrastruktury, towarzyszącej, czy edukacja rowerowa poprzez organizację warsztatów, rajdów i spotkań podróżniczych, a także powstanie otwartej pracowni rowerowej.

Tegoroczne maturzystki: Weronika Młynek i Eliza Bugajska opowiedziały o programie budującym tożsamość mieszkańców „Jestem ostrowczaninem” obejmującym m.in. cyfrowe archiwum zawierające w swym zbiorze także historyczne zdjęcia miasta oraz powstanie komiksu przeplatającego historię miasta z czasami współczesnymi.

 Z myślą o mieszkańcach

Jak zapowiedział naczelnik Wydziału Informatyki Robert Pasternak w ramach projektu ma zostać wdrożony portal mieszkańca, czyli elektroniczna platforma dedykowana mieszkańcom, która pozwoli na udostępnienie mieszkańcom szeregu informacji. Każdy mieszkaniec będzie mógł założyć konto w portalu za pomocą weryfikacji tożsamości profilem zaufanym lub kontem EPUAP. Nowością ma być również Ostrowiecka Karta Mieszkańca „Ostra karta”, której celem jest nagradzanie mieszkańców za korzystanie z usług lokalnych przedsiębiorców.

Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Tomasz Gębka skupił się z kolei na rozszerzeniu kanałów komunikacji z mieszkańcami i wypracowaniu  wysokich standardów procesów partycypacji społecznej. Mówił też o współpracy z miastem Sogndal, z którem możemy czerpać m.in.  ciekawe rozwiązania w zakresie edukacji np. poprzez projektowanie swojego miasta za pomocą Minecrafta, czy praktyczne doświadczenie w tworzeniu miasta kompaktowego, poszukiwania zeroemisyjnych i pasywnych rozwiązań dla miasta.

Na tym nie koniec

Jak zapowiedział wiceprezydent Dominik Smoliński w ramach Wsparcia Rozwoju Miast POPT 2014-2020 powstaną jeszcze następujące dokumentacje dotyczące:

*planu adaptacji do zmian klimatu, budowy i przebudowy 8 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

*przebudowy funkcjonalnej terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim dla zwiększenia ich wykorzystania jako miejsc spotkań ostrowczan przy jednoczesnej realizacji zadań związanych z zielono-niebieską infrastrukturą, Programu Rozwoju Mieszkalnictwa uwzględniającego potrzeby różnych grup interesariuszy, dokumentacji budowlan Centrum Aktywności Obywatelskiej obejmującej budowę windy oraz zagospodarowanie terenu, opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Uczestniczący w konferencji Poseł na Sejm RP Andrzej Kryj serdecznie pogratulował prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu pozyskania środków, kompetentnych pracowników oraz projektów, które będą realizowane. Wiesława Kwiatkowska i Grzegorz Kaczmarek – doradcy ze strony Związku Miast Polskich zapewnili o swojej pomocy w razie zaistnienia konieczności.

Print Friendly, PDF & Email