Długie wyczekiwanie na wyrobienie paszportu. Po nowemu i z odciskami dwóch palców

Jedni mówią, że kolejki w biurach paszportowych, to efekt wybuchu wojny, który spowodował, że wolimy mieć ważny ten dokument na wszelkie ewentualności. Inni twierdzą, że to efekt paniki, podobny do masowego wykupu paliw na stacjach benzynowych, czy wypłaty pieniędzy w bankomatach. Jeszcze inni mówią, że po prostu jak każdego roku wczesną wiosną przypominamy sobie o planowanym, wakacyjnym wyjeździe, a że takich osób jest sporo, to i kolejki nie powinny nikogo dziwić.  Co ciekawe, to wszystko odbywa się w sytuacji, gdy od kilku dni wyrabianie paszportu odbywa się całkiem po nowemu…

Dziś procedura jest taka, że najpierw na termin wizyty w Oddziale Obsługi Paszportowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach przy alei IX Wieków Kielc 3 umawiamy się telefonicznie. Tyle, że połączenie z urzędnikiem często jest wręcz niemożliwe i po prostu musimy pojechać do Kielc, by osobiście „zabukować” sobie termin. Oddział paszportowy czynny jest w poniedziałek w godz. 10-17, a od wtorku do piątku w godz. 8-15. W kwietniu oddział pracuje także w soboty. Jak nas poinformował jeden z czytelników, który złożył wizytę w oddziale 21 marca, termin wizyty przypadł mu na 10 czerwca. Zdziwił się, bo w oddziale paszportowym  wbrew doniesieniom z całej Polski, wcale nie musiał stać w kolejce. 

Tymczasem od 27 marca weszły w życie duże zmiany w przepisach związanych z wyrobieniem paszportu, ale by wyrobić dokument wciąż trzeba stawić się osobiście w oddziale paszportowym. Na czym polegają te zmiany. Otóż, nie musimy już wypełniać papierowego wniosku, np. wygenerowanego wcześniej z Internetu. Taki wniosek jest obecnie dostępny wyłącznie w biurze paszportowym. Dokument będzie generowany przez urzędnika, a następnie podpisywany przez nas na urządzeniu służącym do pobierania podpisu.

Paszportu nie można więc wyrobić elektronicznie. Dlaczego? Każdy paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są takie dane biometryczne, jak wizerunek twarzy i odciski palców. Pobieranie odcisków palców odbywa się przy pomocy czytnika. To niewielkie elektroniczne urządzenie, do którego należy przyłożyć palce. Zbierane są odciski dwóch palców. Także podpis składamy na specjalnym urządzeniu. Zdalnie, dzięki nowej e-usłudze, możemy za to weryfikować, jakie nasze dane są przetwarzane w tzw. Rejestrze Dokumentów Paszportowych. Drogą internetową możemy również zgłosić utratę dokumentu, skutkującą automatycznym jego unieważnieniem. Przy odbiorze paszportu będziemy mogli potwierdzić tożsamość na podstawie odcisku palca.

Nowością jest także obniżenie do 12 lat granicy wiekowej, od której wydawane są paszporty z dziesięcioletnim terminem ważności oraz podpisem i odciskami palców. Każde dziecko w wieku 12 i więcej lat będzie mogło dostać paszport ważny 10 lat, ale będzie do tego niezbędne pobranie odcisków palców.

Już w ubiegłym roku radny Marek Giemza, w związku z pandemią,  interpelował w sprawie utworzenia w naszym mieście punktu paszportowego tak, aby mieszkańcy w tym szczególnym czasie nie musieli podróżować do Kielc po to, by złożyć wniosek o wydanie paszportu. Za przykład podał 36-tysięczny Kraśnik, w którym taki punkt powstał.

Anna Niedbała, sekretarz miasta, informuje że likwidacji uległy biura paszportowe w miastach terenowych, które przeniesiono do miast wojewódzkich. Paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, a w razie braku takiego miejsca – wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego pobytu tej osoby. Wydawanie paszportów nie jest zatem zadaniem gminy, a zadaniem administracji państwowej.

-W związku z interwencjami mieszkańców w sprawie przywrócenia w Ostrowcu Świętokrzyskim zamiejscowego ośrodka paszportowego – wielokrotnie jako samorząd – od 2012 r. podejmowaliśmy działania w celu rozwiązania tego problemu, jednak rozmowy te, pomimo składanych przez nas, jako miasto deklaracji o gotowości udostępnienia miejsca i poniesienia kosztów jego adaptacji na cele tego typu placówki – nie przyniosły zadowalającego nas rezultatu – twierdzi Anna Niedbała. -Aktualnie wprowadzane są przepisy nowej ustawy o dokumentach paszportowych, z których część weszła w życie już 27 marca. Przyjęta regulacja określa ramy prawne budowanego, nowego scentralizowanego Rejestru Dokumentów Paszportowych, który zastąpi w całości funkcjonujący dotychczas Paszportowy System Informacyjny. Nowy system po wdrożeniu ma nie tylko dać możliwości uproszczenia procesu realizacji spraw paszportowych, ale także udostępni nowe usługi dla obywatela. Ponadto na podstawie ustawy, uruchomione zostaną nowe e-usługi.

Tak więc będziemy obserwować, w jakim kierunku pójdą zmiany związane z wyrabianiem paszportów. Zapewne już niedługo przekonamy się, czy wprowadzone rozwiązania prawne przyczynią się do uproszczenia procedury ubiegania się o dokumenty paszportowe, a być może wyeliminują nawet konieczność osobistego stawiennictwa w Kielcach.

Print Friendly, PDF & Email