Są chętni na to, aby zmienić nasz Rynek…

Trzy firmy: PALMETT Sp. z o.o., Jakub Kowalczyk Klub Architekci, Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. zainteresowane są wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowania terenu publicznego części Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najdroższa z ofert opiewa na kwotę: 898 tys., a najtańsza na 129 tys. zł.

Przypomnijmy, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie i przedstawienie trzech koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i jego składnikami między innymi budynkiem modułowym, przebudową fontanny małą architekturą, elementami zielono – niebieskiej infrastruktury do 60 dni od dnia podpisania umowy, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż do 270 dni od dnia podpisania umowy.

– Referat przetargów prowadzi postepowanie w celu wyłonienia wykonawcy- mówi Artur Majcher, Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ciągu trzydziestu dni powinniśmy poznać zwycięzcę. Cena stanowi 60% wagi całej oferty, a pozostałe 40% uzależnione jest od referencji składającego ofertę dot. realizacji zadań związanych z przestrzenią publiczną, czy budynkami użyteczności publicznej. Wszystkie parametry są obecnie badane.

Print Friendly, PDF & Email