Dni otwarte w „Broniewskim”

Liceum „Broniewskiego” otworzyło drzwi dla absolwentów szkół podstawowych. Bardzo licznie przybyła młodzież miała okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz jej wyposażeniem. Szkołę odwiedziło ponad 700 uczniów ze szkół podstawowych z miasta i powiatu ostrowieckiego.
W nadchodzącym roku szkolnym liceum proponuje nabór do klas o profilach:
A – humanistyczno –prawniczo – lingwistyczna z elementami dziennikarstwa, filmoznawstwa i teatrologii, B – lingwistyczno –turystyczno -psychologiczna, C – matematyczno -ekonomiczna z elementami bankowości i kryminologii, D i E – dwie klasy medyczno –weterynaryjno -ekologiczne.
W czasie dni otwartych na odwiedzających szkołę czekał ciekawy program artystyczny i edukacyjny. Były piosenki, quizy z talonami na oceny, doświadczenia chemiczne i fizyczne. Uczniow ie klasy humanist yczno –prawniczo -lingwistycznej zaprezentowali program artystyczny oparty na piosenkach popularnego obecnie przedstawiciela młodego pokolenia – Dawida Podsiadło. Zadbali też o quizy zawierające pytania dotyczące historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie.
Uczniowie klasy lingwistyczno – turystyczno – psychologicznej przygotowali prezentację, która miała na celu przedstawienie korzyści płynących z nauki języków obcych i ścieżki kariery, jaką można obrać kończąc klasę o takim profi lu. Korzystając z aplikacji Kahoot nauczyciele i uczniowie opracowali quiz wiedzy o krajach, których języków można się uczyć w „Broniewskim”. Pytania dotyczyły m.in. geografii, historii, kuchni i życia codziennego Anglii, Francji, Niemiec i Rosji. Uczniowie klasy matematyczno – ekonomicznej wykonywali doświadczenia z elektromagnetyzmu – wysokie napięcia : generator van der Graaffa, lewitacja magnetyczna. Badano także wyjątkowe właściwości cieczy – polimery.
Uczniowie klas ósmych, którzy odwiedzili pracownię chemiczną, mogli zobaczyć kilka ciekawych doświadczeń: syntezę boranu trietylu, który pali się zielonym płomieniem, egzotermiczny rozkład di chromianu (VI) amonu, czy eksperymenty z ciekłym azotem. Tymi pokazami chcieliśmy oczywiście zainteresować młodzież, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na bardzo dobre wyposażenie pracowni: chemicznej i biologicznej. Jest to bardzo ważne dla uczniów klasy medyczno –weterynaryjno –ekologicznej, ponieważ podczas matury będą musieli zmierzyć się z arkuszami z chemii i biologii zawierającymi zadania ilustrowane zdjęciami doświadczeń.

-Oprócz zdobywania wiedzy z zakresu podstawy programowej, uczniowie będą mogli także liczyć w naszej szkole na pomoc i wsparcie nauczycieli podczas przygotowań do konkursów i olimpiad. I tak, w bieżącym roku szkolnym uczeń klasy trzeciej Piotr Gawroński został finalistą Olimpiady Wiedzy Chemicznej, organizowanej przez Wydział Chemii UJ, a uczennica klasy drugiej Iza Niebrzydowska będzie walczyła w etapie okręgowym Olimpiady Ekologicznej o awans do finału – nie kryje zadowolenia dyrektor szkoły Robert Warda. Jeśli ktoś ze zwiedzających zajrzał do sali 33, sali seminaryjnej, mógł dowiedzieć się, że szkoła została zakwalifi kowana do międzynarodowego projektu poszukiwania nowych planetoid. Udział w przedsięwzięciu jest możliwy dzięki współpracy szkoły z obserwatorium astronomicznym UMK w Toruniu. Jeśli uczniowie odkryją nowe ciało niebieskie, będą mogli nadać mu nazwę.  

Print Friendly, PDF & Email