Czy kluczowa ulica na Starej Hucie zyska nową jakość?

Wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować zadanie pod nazwą „Rozbudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”, które ma być jednym z ostatnich z realizowanej „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno -kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni miejscy podjęli uchwałę dotyczącą zwiększenie planowanych nakładów dotyczące roku 2023 na tę inwestycję o kwotę 800.000,00 zł.

Ma to związek z tym, że gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierzała przeznaczyć na ten cel 3.963.854,00 zł, zaś najniższa oferta cenowa już w kolejnym ogłoszony przetargu wyniosła 4.661.374,81 zł. Jest to bezpośrednio związane z galopującymi cenami materiałów i robót drogowych. 

– Na tę chwilę badamy jeszcze oferty, które wpłynęły – mówił przed kilkoma dniami Artur Majcher, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sprawdzamy wszelkie parametry, czy są zgodne z wymaganiami specyfikacji przetargu. Mimo, że to kolejny przetarg zmieniliśmy jedynie wymagania dotyczące umocnienia skarpy wzdłuż ulicy Kwiatkowskiego.

Przypomnijmy, że przebudowa, rozbudowa ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego wraz budową łącznika z ul. Świętokrzyską obok parkingu przy hali sportowo- widowiskowej to przedostatnie działanie w ramach projektu rewitalizacji, który uzyskał dofinansowanie  ze środków Unii Europejskiej.

Ulica Kwiatkowskiego jest kluczowa dla części firm zlokalizowanych na terenie Starej Huty. Ewentualna inwestycja będzie wiązała się z utrudnieniami. Prezydent wstępnie zaplanował spotkanie z przedsiębiorcami, aby omówić wszystkie aspekty ewentualnie realizowanej inwestycji.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *