Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w pierwszej dziesiątce prestiżowego rankingu

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski odnotowała kolejny spektakularny awans, trafiając tym razem do ścisłej dziesiątki, a dokładniej na miejsce szóste w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, przygotowywanym przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

-Cieszy to, że działania, jakie prowadzimy w naszym samorządzie, są na tyle konsekwentne i realizowane we właściwym kierunku, że na przestrzeni ostatnich lat awansujemy w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Za 2019 rok mieliśmy 37. miejsce, za 2020, 26., a teraz mamy 6. Ważne jest również to, że na podstawie siedmiu wskaźników ranking opracowują wysokiej rangi specjaliści. Analizowano m.in. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, udział środków europejskich w wydatkach.

Ranking został zaprezentowany podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, w którym uczestniczył prezydent Jarosław Górczyński.

– Jeśli popatrzymy, jak w ostatnich trzydziestu latach rozwijały się miasta i miasteczka, dzięki lokalnym budżetom, ustawa samorządowa, przekazująca władzę samorządom był bardzo istotna – mówi prezydent Jarosław Górczyński. W Europejskim Kongresie uczestniczyło blisko tysiąc samorządowców i ekspertów. Była doskonała okazja wymiany poglądów. W rozmowach z innymi włodarzami przewijała się kwestia niepewności związana ze zmianami legislacyjnymi.

– Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów – mówi Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność. Można z pewnością stwierdzić, że spowodowany epidemią kryzys udowodnił, że w Polsce samorządność jest. Chociaż nie ma rozwiązań idealnych, nasze samorządy, które istnieją ledwie 30 lat po raz kolejny, udowodniły swoją żywotność i efektywność. „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021”, który prezentujemy Państwu, daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw. Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego.

Warto przypomnieć, że idea Rankingu wyrasta z dyskusji prowadzonych od lat na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, integralną częścią którego jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej, jak i wybitnych naukowców.

Jak twierdzą twórcy zestawienia sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku była znacznie korzystniejsza niż w roku 2020 czy w latach poprzednich. Z punktu widzenia finansowego, to zdaje się historycznie najlepsze wyniki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego zamknęły budżet wysoką nadwyżką względem pierwotnie przewidywanego deficytu budżetowego. Może to świadczyć o bardzo ostrożnym podejściu samorządów w zakresie przygotowanych planów finansowych. W obliczu niestabilnych warunków rozwojowych jest to całkowicie uzasadnione. Ponadto, szybsze tempo wzrostu dochodów bieżących niż wydatków bieżących wpłynęło zasadniczo na wypracowanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, która najlepiej ilustruje poprawę kondycji finansowej samorządu. Wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami w szczególności wystąpiła w miastach na prawach powiatu ale również pozostałe rodzaje gmin mogą pochwalić się wzrostem nadwyżki operacyjnej.

Taki stan rzeczy jest bardzo istotny i ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Zwłaszcza w obliczu obecnych wyzwań społeczno -gospodarczych środki te będą stanowiły bardzo istotny element bezpieczeństwa realizacji zadań i usług publicznych. Tym bardziej, że kolejne zapowiadane przez rząd zmiany w podatkach dochodowych mogą wpłynąć negatywnie na finanse samorządu. Należy podkreślić, że zapowiadaną, w formie subwencji, jednostkom samorządu terytorialnego rekompensatę utraconych korzyści z tytułu zmian podatkowych, należy traktować jako transfer z budżetu państwa. Nie są to źródła zaliczane do dochodów własnych samorządu, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania przez samorząd samodzielności a tym samym samorządności.

Z uwagi na powyższe, transfery budżetowe nie zwiększą motywacji władz samorządowych do rozwoju społeczno -gospodarczego jednostki, m.in. poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków dla potencjalnych mieszkańców oraz przedsiębiorców.

W Rankingu, wzorem poprzednich lat, wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału na kategorie gmin. Dodatkowo, dokonano porównania pozycji jednostek samorządu terytorialnego względem roku poprzedniego.

W tej samej kategorii z województwa świętokrzyskiego Starachowice uplasowały się na miejscu 12, zaś Skarżysko -Kamienna na 221.

 (na podstawie mat. organizatora)

                                                                                                                                 

Print Friendly, PDF & Email