Śródmieście się zmieni

Po tym, jak swój zupełnie nowy wizerunek zyskały ulice Siennieńska, Jana Głogowskiego i Okólna, a także ulice dra Adama Wardyńskiego i Piwna, w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego samorząd przystępuje do kolejnych realizacji.Ulice w centrum zyskają nową jakość
Zaraz po okresie Świąt Wielkanocnych kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w poruszaniu się w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Dokładnie 19 kwietnia br. zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu komunikacyjnym w ciągu ulicy Rynek. Będzie to związane z rozpoczęciem robót drogowych związanych z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 302001T – ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T – ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T – ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników wraz z oświetleniem ulicznym oraz remontem kanalizacji deszczowej. Umowny termin zakończenia robót ustalono do dnia 21 sierpnia br. Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
– Inwestycja zacznie się od tego, że nasz konsorcjant firma „DROMAR” wejdzie na zachodnią część Rynku, aby rozpocząć remont kanału deszczowego – mówi Krzysztof Kowalski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, współrealizator przedsięwzięcia. Połowa jezdni będącej przedłużeniem ul. Iłżeckiej i chodnik zostaną objęte pracami. Po tej realizacji ruch zostanie przerzucony na stronę drugą, gdzie obecnie są zlokalizowane miejsca parkingowe.
I tak, z możliwości parkowania pojazdów wyłączony zostanie odcinek ulicy Rynek na przedłużeniu ulicy Iłżeckiej oraz odcinek jezdni na „górnej połaci” Rynku. Jednocześnie postój taksówek TAXI przeniesiony zostanie na drogę usytuowaną wzdłuż budynku banku.
Warto wiedzieć, że całe zadanie pochłonie 2,4 mln zł., a będzie realizowane przez konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św., „DROMAR” R.L. Bożek. 
Rynek też się zmieni


Trzy firmy: PALMETT Sp. z o.o., Jakub Kowalczyk Klub Architekci, Dresler Studio Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. zainteresowane są wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowania terenu publicznego części Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Najdroższa z ofert opiewa na kwotę: 898 tys. złotych, a najtańsza na 129 tys. zł.
Przypomnijmy, że zakres zamówienia obejmuje wykonanie i przedstawienie trzech koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i jego składnikami między innymi budynkiem modułowym, przebudową fontanny małą architekturą, elementami zielono – niebieskiej infrastruktury do 60 dni od dnia podpisania umowy, a także uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, opracowanie projektu technicznego zgodnego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno -budowlanym, projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż do 270 dni od dnia podpisania umowy.
– Referat przetargów prowadzi postepowanie w celu wyłonienia wykonawcy – mówi Artur Majcher, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ciągu trzydziestu dni powinniśmy poznać zwycięzcę. Cena stanowi 60% wagi całej oferty, a pozostałe 40% uzależnione jest od referencji składającego ofertę dot. realizacji zadań związanych z przestrzenią publiczną, czy budynkami użyteczności publicznej. Wszystkie parametry są obecnie badane. 

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: -Przepraszamy wszystkich za utrudnienia w ruchu w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego, a w szczególności ograniczoną możliwość parkowania. Koncentrujemy swe działania na ożywieniu centrum tej części miasta. Chcemy to uczynić poprzez realizowane inwestycje i organizowanie jak największej ilości wydarzeń przez nasze jednostki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.