Jak przebiega podział majątku po rozwodzie?

Podział majątku, podobnie jak cały rozwód, zalicza się do skomplikowanych i budzących wiele emocji spraw. Najczęściej wszelkie szczegóły ustalane w tej kwestii są rozstrzygane poprzez podział majątku po rozwodzie, jednak wcale nie jest to jedyna możliwość. Sprawdź, kiedy nie ma konieczności zakładania osobnej sprawy. O czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku o rozwód.

1. Rozwód a podział majątku – możliwości

2. Kiedy następuje podział majątku?

3. Podział majątku wspólnego a majątek osobisty

Czy zawsze trzeba przeprowadzać podział majątku po rozwodzie? Prawo nie nakłada takiego obowiązku, jednak warto przejść przez ten proces, by uregulować wszystkie kwestie związane z rozstaniem, także te finansowe.

Rozwód a podział majątku – możliwości

Podział majątku można przeprowadzić na kilka sposobów i w różnym okresie życia. Możliwe jest zatem uregulowanie tych spraw w czasie trwania małżeństwa, podczas sprawy rozwodowej i po orzeczeniu rozwodu. Niektórzy decydują się rozstrzygnąć kwestie majątkowe na drodze sądowej, inni zaś – polubownie, u notariusza. Przyjrzyjmy się każdej z możliwości.

Najmniej skomplikowany jest polubowny podział majątku wspólnego małżonków. Polega on spisaniu umowy majątkowej, potocznie określanej mianem intercyzy, w formie aktu notarialnego. Można to zrobić z dowolnym momencie: zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w czasie jego trwania. Warunkiem takiego działania jest zgodność stron. W przeciwnym razie o podziale majątku orzeka sąd, a pierwszym krokiem jest złożenie wniosku.

Kiedy następuje podział majątku?

Można co prawda wnioskować o podział majątku już w momencie składania pozwu rozwodowego, jednak w praktyce sądy rzadko orzekają o nim w ramach tej samej sprawy. Dlaczego?

Postępowanie mające doprowadzić do rozwiązania małżeństwa z reguły jest długie i skomplikowane, zwłaszcza gdy konieczne jest orzekanie o winie. Sądy, nie chcąc dodatkowo komplikować przebiegu procesu, decydują się rozstrzygać kwestie majątkowe wyłącznie wtedy, gdy nie spowoduje do przedłużenia sprawy rozwodowej i nie utrudni wydania wyroku.

W pozostałych przypadkach wniosek pozostanie bez rozpoznania w wyniku rozwodu, a do podziału majątku wspólnego dojdzie po rozwodzie, chyba, że małżonkowie zdecydują się na wspomniane wyżej ustalenia polubowne.

Podział majątku wspólnego a majątek osobisty

Co ważne, podzielić można jedynie majątek wspólny, a więc przedmioty i prawa nabyte przez małżonków po ślubie. Nienaruszony pozostanie skład majątku osobistego oraz przedmioty majątkowe służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, na przykład laptop, telefon, rower, biżuteria.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.