Wspólne ćwiczenia Świętokrzyskich Terytorialsów i żołnierzy U.S. Army (zdjęcia)

Jak poinformowali nas  kpt. Marcin Kowal i ppor. Daniel WOŚ, zołnierze 4 Pułku Kawalerii 1 Dywizji Piechoty U.S. Army gościli na comiesięcznym szkoleniu rotacyjnym Terytorialsów ze 101 batalionu lekkiej piechoty z Kielc. Porównanie procedur, wymiana doświadczeń oraz zasady współpracy z żołnierzami innych państw NATO były głównymi założeniami przeprowadzonego ćwiczenia.

Świętokrzyscy Terytorialsi w miniony weekend tj. 7-8 maja 2022r. podnosili swoje umiejętności podczas comiesięcznego szkolenia rotacyjnego na terenie stadionu leśnego w Kielcach. Szkolenie było nietypowe, gdyż po raz pierwszy uczestniczyli w nim żołnierze U.S. Army z  4 Pułku Kawalerii 1 Dywizji Piechoty.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
previous arrow
next arrow
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
previous arrow
next arrow

Terytorialsi wspólnie z Amerykanami doskonalili elementy taktyki miedzy innymi: pokonywanie stref niebezpiecznych, planowanie drogi przemarszu, znaki i sygnały dowodzenia, tworzenie posterunku obserwacyjnego. Również wspólnie ćwiczyli procedury medyczne takie jak:  ewakuację rannego z pola walki, badanie urazowe, meldunek MEDEVAC, zabezpieczanie miejsca lądowania statku powietrznego. Żołnierze przetrenowali również procedury łączności w sieci radiowej.  

Zajęcia miały na celu sprawdzić, porównać procedury, ujednolicić zasady współpracy i wymienić się doświadczeniami podczas procesu szkolenia i współdziałania. Pierwsze wspólne szkolenie żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 4 Pułku Kawalerii 1 Dywizji Piechoty U.S. Army pozwoliły wypracować procedury organizacji kolejnych zajęć które odbędą się w najbliższym czasie.

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej przeznaczona jest do prowadzenia działań w stałym rejonie odpowiedzialności – we współdziałaniu z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronności państwa – realizując zadania zabezpieczenia swobody manewru wojsk operacyjnych oraz sił sojuszniczych. Przeznaczona jest również do udziału w akcjach ewakuacji ludności cywilnej, zwalczaniu skutków katastrof, klęsk żywiołowych a także ataków terrorystycznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.