Nową drogą przez Buszkowice

Od kilku dni mieszkańcy gminy Ćmielów korzystają z nowej drogi oraz chodnika w miejscowości Buszkowice. Dobre warunki pogodowe sprawiły, że remont tego odcinka został zakończony przed planowanym terminem. Ostatni etap prac obserwowali starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, przewodniczący Rady powiatu Mariusz Pasternak, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu Tomasz Mroczek oraz Andrzej Bonarek radny gminy Ćmielów, którzy odbyli roboczą wizytę i uzyskali zapewnienie od wykonawcy, że nowy odcinek będzie służył mieszkańcom przez długie lata.

Droga ta wymagała pilnej interwencji po tym, jak w czerwcu 2019 roku zbierająca się po ulewnych deszczach woda, płynąca z pól, podmyła mocno skarpę, a tym samym drogę, co groziło zapadnięciem asfaltu. Żywioł zarwał część chodnika, który w ogóle został wyłączony z ruchu, przez co mieszkańcy poruszający się pieszo zmuszeni byli do przechodzenia jezdnią na samym zakręcie, co dodatkowo zwiększało ryzyko zagrożenia. Stąd też zarząd powiatu nie miał wątpliwości, że remont drogi jest pilnym zadaniem do wykonania. Jak podkreśla starosta Marzena Dębniak, w 2019 roku powiat zdeterminowany ratowaniem szpitala z wówczas 16,5 milionową stratą, nie był w stanie wygospodarować środków z budżetu na to zadanie. Stąd też zarząd powiatu szukał możliwości uzyskania dofinansowania do remontu drogi w funduszach zewnętrznych. Jednak na żadnej z list dofinansowania nie znalazło się to zadanie. Nie zostało ono objęte dofinansowaniem ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W obliczu zagrożenia bezpieczeństwa oraz oczekiwań mieszkańców zarząd powiatu pod koniec ubiegłego roku podjął decyzję i wygospodarował środki z własnego budżetu na realizację remontu drogi i chodnika dla pieszych. Koszt zadania to 219.920,40 zł, który w całości pokrył powiat ostrowiecki. Prace obejmowały remont jednostronnego chodnika z wymianą krawężników, obrzeży betonowych i ułożeniem kostki. Umocnieniu koszami gabionowymi poddano także skarpę oraz wykonano remont pobocza z kruszywa wraz z utrwaleniem powierzchniowym emulsją asfaltową na odcinku o długości 104 metry. Wymieniono także bariery energochłonne na długości 12 metrów oraz zamontowano barierki szczeblinkowe na długości 50 metrów. Na całej szerokości jezdni położono nową nawierzchnię bitumiczną, a także zamontowano oznakowanie pionowe.

-Cieszy mnie, że udało się zrealizować to zadanie i mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z drogi i chodnika. Na ten cel wygospodarowaliśmy środki z budżetu powiatu. Było to istotne zadanie, a bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze – mówiła Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.

Mieszkańcy mogą już bezpiecznie korzystać z drogi i chodnika, bez obawy, że podobne nawałnice zarwą skarpę.

-Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego, wyremontowanego odcinka drogi i chodnika. Było to ważne zadanie dla naszych mieszkańców, gdyż poruszanie się drogą, z wyłączonym z ruchu chodnikiem tuż na zakręcie było niebezpieczne, a jest to dosyć często użytkowana droga. Teraz umocnienie skarpy jest solidne, do tego zamontowane barierki zwiększają bezpieczeństwo na tym odcinku drogi. Nowa droga wraz ze wszystkimi urządzeniami poprawia wizerunek tego miejsca, a jest to główny trakt komunikacyjny naszej miejscowości – mówi Anna Butnerr, sołtys Buszkowic.

Zadowolenia nie kryje też miejscowy radny Andrzej Bonarek.

-W imieniu mieszkańców naszej miejscowości chcę podziękować pani staroście Marzenie Dębniak, za zrozumienie naszych potrzeb, a także przewodniczącemu Rady Powiatu, Mariuszowi Pasternakowi, dzięki któremu też to zadanie zostało zrealizowane. Już nazajutrz po nawałnicy przyjechał do nas i od początku znał cały problem. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i rozwiązanie problemu drogi w Buszkowicach. Jest to istotny odcinek, gdyż łączy dwa powiaty – ostrowiecki i opatowski. Wielu mieszkańców gminy korzysta z tej drogi – mówił miejscowy radny Andrzej Bonarek.

Nowa, bezpieczna droga już służy mieszkańcom gminy. Stabilne umocnienie skarpy wyklucza ryzyko podmycia drogi podczas ulewnych deszczy. Z pewnością będzie ona służyć długie lata.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *