Debata o kulturze i znaczeniu muzeów (zdjęcia)

W miniony czwartek Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Konwentu Marszałków RP zorganizował w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Krzemionkach spotkanie przedstawicieli samorządów województw, dotyczące sfery kultury i dziedzictwa narodowego. Tematem przewodnim obrad  były zagadnienia związane z kulturą w rozwoju lokalnym. Dyskusję zespołu eksperckiego poprzedziła prezentacja, dotycząca wpływu instytucji kultury na nasze otoczenie. O roli muzeów w rozwoju lokalnym mówił prof. dr. hab. Robert Kotowski.

Podczas debaty poruszano problematykę współpracy samorządów z muzeami, zwłaszcza w kontekście wpływu instytucji i obiektów muzealnych na otoczenie zewnętrzne. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy stwarza to szanse, czy też zagrożenia dla rozwoju. Poruszano także problematykę bieżących wyzwań samorządowych instytucji kultury i powrocie odwiedzających po pandemii oraz dostępności oferty kulturalnej. W debacie wzięli udział marszałek Andrzej Bętkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz Małgorzata Rudnicka, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWŚ i kierownik oddziału kultury, Paweł Walesic. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali muzealnicy, menadżerowie instytucji kultury z dużych i mniejszych miejscowości. Uczestnicy debaty zwiedzili wystawę oraz podziemną trasę i otoczenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.

O roli muzeów w rozwoju lokalnym ciepło wypowiada się marszałek Andrzej Bętkowski, który w zarządzie województwa odpowiada za sprawy kultury. Mówi, że samorząd wojewódzki ma różne zadania i nie wszyscy radni są na tyle zgodni, by odpowiednio i na miarę potrzeb wspomagać instytucje kultury. Uważa jednak, że w naszym województwie udaje się te zadania pogodzić.

-Kultura odgrywa ogromną rolę w życiu każdej wspólnoty, a pamiątki historyczne, przyrodnicze, etnograficzne stanowią o naszej tożsamości i powinniśmy o nie dbać i przekazywać potomnym – mówi marszałek. -Dlatego czyniliśmy m.in. starania o to, by ministerstwo kultury współprowadziło Krzemionki, jako obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO i zapewniło placówce odpowiednie finansowanie. Muzea, to nie są zamknięte obiekty. Zgromadzone przez nie artefakty oddziaływają na całą społeczność, nie tylko naszego województwa.

Print Friendly, PDF & Email