Delegacja Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego w Europarlamencie

Niedługo po powołaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego w Polsce, delegacja Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC) odwiedziła Parlament Europejski, gdzie toczą się prace nad pakietem „Fit for 55”. Obejmuje on między innymi zmiany w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) oraz wprowadzenie tzw. cła węglowego, czyli Mechanizmu Ochrony Granic (CBAM). Ich kształt ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności sektora cementowego, stalowego czy nawozowego.

-Stosunkiem głosów 49 za i 33 przeciw Komisja ENVI wskazała na konieczność szybszego wprowadzenia mechanizmu CBAM, który miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. z okresem przejściowym trwającym do końca 2024 r. –poinformował Piotr Piestrzyński, rzecznik SPC. Pełne wdrożenie tzw. cła węglowego we wszystkich sektorach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami miałoby nastąpić do 2030 r. W tym samym roku miałoby się zakończyć wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w ramach EU ETS, trwające od 2026 r.

– Jesteśmy po kluczowych dla europejskiego przemysłu, w tym dla sektora cementowego, głosowaniach w Komisji ENVI w sprawie przyszłości systemu EU ETS oraz wprowadzenia Granicznego Mechanizmu Węglowego (CBAM). Niestety większość komisji zadecydowała o jeszcze większym podniesieniu ambicji klimatycznych, niż to zakładała Komisja Europejska, co może się wiązać ze znacznymi obciążeniami dla przemysłu. Grupa EPL będzie się starała przywrócić rozsądne zapisy podczas sesji plenarnej. Dobrą informacją jest natomiast to, że sektor cementowy nie zostanie pozbawiony darmowych uprawnień prędzej, niż pozostałe sektory objęte CBAM – komentował Europoseł Adam Jarubas.

Print Friendly, PDF & Email