Kolejna odsłona remontu kolegiaty

Rozpoczął się trzeci etap prac związanych z nową elewacją kolegiaty św. Michała Archanioła. Jest to ściana wschodnia z prezbiterium i aneksami. Jak mówi proboszcz parafii, ksiądz prałat Jan Sarwa, obecnie prace polegają na kompleksowym oczyszczeniu ścian elewacji. Prace budowlane związane z wymianą tynków będą realizowane w lipcu br.
Kolegiata św. Michała Archanioła, która jest jednym z najstarszych zabytków i symbolem miasta, od 2020 roku pod okiem Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach poddawana
jest koniecznym i kosztownym remontom. Stare tynki były w bardzo złym stanie, stąd też ks. prałat Jan Sarwa podjął starania, aby ratować zabytkową świątynię. Pierwszy etap prac dotyczył wieży kolegiaty oraz ściany zachodniej. Przeprowadzony był późną wiosną 2020 roku. Prace polegały na zerwaniu starych tynków i zastąpieniu ich nowymi, z pokryciem farbami mineralnymi, umożliwiającymi prawidłową wentylację ścian. Środki na ten cel pochodziły z własnego budżetu parafii w wysokości 600 tysięcy złotych, z ofiar wiernych. W ubiegłym roku przeprowadzono
drugi etap renowacji. Była to elewacja frontowa północnej części kolegiaty. Wartość prac wyniosła 200 tysięcy złotych. 50 tysięcy na ten cel przekazał samorząd Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
kolejne 50 tysięcy Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz 15 tysięcy Urząd Marszałkowski w Kielcach, pozostałe środki pochodziły z budżetu parafii. W tym roku dotacją celową parafię wsparł powiat ostrowiecki w wysokości 20 tysięcy złotych oraz Marszałek Województwa świętokrzyskiego dotacją w wyskości 30 tysięcy złotych.

Ks. prałat Jan Sarwa, proboszcz parafii św. Michała Archanioła: -Wyrażam wdzięczność parafianom za ich ofiarność, a także panu prezydentowi miasta Jarosławowi Górczyńskiemu i radnym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, panu wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi, panu marszałkowi województwa Andrzejowi Bętkowskiemu oraz zarządowi powiatu z panią starostą Marzeną Dębniak i radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego za przekazane dotacje na konieczne prace konserwatorskie zabytkowej kolegiaty. To ważne zadania, których nie udałoby się tak sprawnie przeprowadzić wyłącznie w oparciu o środki parafii. Są to prace bardzo kosztowne, a trwająca pandemia spowodowała dodatkowo wzrost cen zarówno robót, jak i potrzebnych materiałów. Serdeczne Bóg zapłać! 

Remont elewacji stał się koniecznością, gdyż poprzednie tynki cementowo -wapienne, pokryte farbą emulsyjną, ulegały ciągłej destrukcji i widocznym pęknięciom. W efekcie powodowało to „sypanie się” ścian i liczne ubytki. Przeprowadzone do tej pory prace, z użyciem farb mineralnych, zabezpieczą ściany świątyni na długie lata.
Z każdym rokiem kolegiata zmienia swój wizerunek. W ubiegłym roku pojawiły się przed świątynią ozdobne gazony z kwiatami, a także nowe tablice z informacjami dla wiernych. Znacznie wcześniej z własnych środków parafii wykonano renowację dużej, zabytkowej bramy na plac kościelny. W tym roku wyremontowany także zostanie pomnik upamiętniający powstańców styczniowych, znajdujący się obok wschodniej ściany świątyni. Kolegiata św. Michała Archanioła od 2009 roku znajduje się w rejestrze zabytków, stąd też wszystkie prace budowlane muszą być realizowane w porozumieniu i pod nadzorem konserwatora. Historia kościoła sięga 1614 roku i wpisuje się w dzieje Ostrowca Świętokrzyskiego, a także wszystkich ostrowieckich rodzin, związanych ze świątynią poprzez sakramenty małżeństwa, Chrztu św. i Pierwszej Komunii św. To niezwykłe, piękne miejsce łączące duchowo całe pokolenia ostrowczan.
Każdy może dołożyć swoją cegiełkę, aby wesprzeć dzieło ratowania i upiększania dziedzictwa materialnego świątyni poprzez wpłatę dowolnego datku na konto parafi i lub włączenie się w zbiórkę internetową. Szczegóły na stronach internetowych parafii św. Michała Archanioła. Mamy nadzieję, że z pomocą Bożą uda się sprawnie przeprowadzić trzeci etap prac na ścianie wschodniej świątyni, a kolegiata rozbłyśnie pełnym blaskiem, jako wyjątkowe miejsce duchowej siły mieszkańców, ale też odwiedzających nas turystów. 

Print Friendly, PDF & Email