Zostań w Ostrowcu! Przyjdź po grant!

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje Pilotażowy Program „Praca – Rodzina – Stabilizacja”, wspierający zatrudnienie osób młodych. Obecnie jest już 18 uczestników, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie, z czego zostało wydane już 14 grantów na wyrównanie szans, co oznacza, że te osoby wyruszyły na lokalny rynek pracy w celu poszukiwania pracodawcy. Z grupy 14 osób 11 już pracuje.
-Cieszy fakt, że zainteresowanie tym projektem jest duże, jak na pierwszy kwartał realizacji Programu. Głównym celem projektu jest motywacja dla osób młodych. To ona musi pójść i znaleźć prace, czyli dołożyć wszelkich starań, pokazać swoje umiejętności i kwalifikacje , aby ten przyszły pracodawca, który zechce ja zatrudnić, rzeczywiście byłby nim zainteresowany.
Na ostatnim etapie to zainteresowanie musi być obopólne. A więc jest klient, który posiada wszystko co potrzebuje pracodawca, i pracodawca podpisuje umowę. Ten grant jest zachętą. Po pięciu miesiącach otrzymują oni kwotę w wysokości 8 tysięcy brutto na własne cele, na przykład na dalsze doskonalenie kwalifi kacji zawodowych. Zachęcamy więc młodych ludzi, szczególnietych, którzy teraz kończą szkoły, a mają takie plany, aby studiować w systemie zaocznym na terenie naszego powiatu, jest to doskonałe narzędzie na podjęcie pierwszej swojej pracy w życiu – mówi Małgorzata Stafi jowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Beneficjentem pilotażowego projektu są osoby bezrobotne do 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczą się.

-Dodatkowo te osoby muszą spełniać jeden z warunków czyli osoby, które zarejestrowały się po ukończeniu edukacji poza terenem powiatu ostrowieckiego lub po zakończeniu pracy  poza terenem powiatu ostrowieckiego, ewentualnie są absolwentami szkół  z terenu powiatu ostrowieckiego, którzy w ciągu 36 miesięcy od ukończenia edukacji zarejestrowali się w naszym urzędzie. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku, zaś sama rekrutacja trwa do 31 marca 2023 roku. Projekt zakłada także nagrodę dla pracodawcy, który podejmie z tym samym pracownikiem dalsze zatrudnienie na osiem miesięcy, z umową o pracę na pełny etat. Jest to bonus 6 tysięcy – informuje Katarzyna Kot, koordynator projektu.
Na każdym etapie realizacji projektu, przez cały okres jego trwania, osoby zainteresowane mogą liczyć na pomoc i wsparcie doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy. To oni są pierwszymi osobami, z którymi spotykają się beneficjenci projektu. Spotkania to rodzaj przewodnika po lokalnym rynku pracy.
-Osoby młode doświadczają nie tylko problemów z wejściem na rynek pracy, ale także z utrzymaniem się na nim. Wsparcie doradcze pomaga im w podjęciu zatrudnienia, dostosowaniasię do potrzeb pracodawców i sprostaniu wymaganiom, na obecnym rynku pracy. W ramach Projektu zaplanowane wsparcie doradcze pozwala młodym ludziom znaleźć odpowiedzi na wielenurtujących ich pytań związanych z przygotowaniem do aktywności zawodowej. Wsparcie zapewnia dostęp do wiedzy na temat współczesnego rynku pracy, opiekę merytoryczną dotyczącą wyborów zawodowych i edukacyjnych, rozpoznania zasobów osobow ych,  zaplanowania ścieżki rozwoju zawodowego, przygotowania wizerunkowego i pracy nad samooceną. Nasze spotkaniadoradcze mają za zadanie przygotować młodych ludzi do aktywnego oraz efektywnego wejścia na rynek pracy i uczestnictwa w poszukiwaniu pracy – mówi Agnieszka Chuchała, doradca zawodowy.
Spotkania z doradcami zawodowymi wyposażają młodych ludzi w informację dotyczące aktualnych wyzwań, oczekiwań i potrzeb lokalnego rynku pracy, które zmieniają się, jak w kalejdoskopie.
-Głównym naszym zadaniem jest wzbudzenie moty wacji u młodych ludzi. I największą barierą, którą obserwujemy jest stres. Uczymy jak nad nim zapanować podczas rozmów kwalifikacyjnych. Często nie wiedzą, gdzie pójść, w jaki sposób dobrze się zaprezentować. Analizujemy z pośrednikiem rynek pracy. Pośrednik wskazuje, gdzie pójść, które firmy zajmują się wybranymi przez daną osobę zainteresowaną branżami, aby mogli znaleźć pracodawcę. Staramy się dobrzeprzygotować beneficjentów do rozmów,pomóc im w stworzeniu profesjonalnych  dokumentów personalnych.
Opracowałyśmy taką teczkę klienta, która zawiera szereg informacji dotyczącychrynku pracy. Pracujemy na bazie tej teczki klienta, która zawiera materiały do uzupełnienia, wskazówki,szereg ćwiczeń, dzięki którym młodzi uczestnicy wydobywają swój potencjał – mówi Anna Bugajska, doradca zawodowy.
Młodzi ludzie widzą swoją przyszłość w branżach perspektywicznych, jeśli chodzi o gospodarkę i deficytowych, jeśli chodzi o sytuację na rynku m. in. budownictwie i usługach. Najwięcej młodych uczestników projektu znalazło zatrudnienie w takich właśnie branżach. Wśród kilkunastu osób, które w ramach Projektu już znalazły zatrudnienie, są: hydraulik, mechanik samochodowy, a także handlowiec oraz sprzedawca i recepcjonista hotelowy.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Zostań w Ostrowcu! Przyjdź po grant!

  • 23 maja 2022 at 20:41
    Permalink

    W świetle tego co opisano w artykule „Szok! Koszmar na ostrowieckim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym” chyba nie ma sensu to zostawanie !!!
    Za sytuacje w szpitalu odpowiadają władze powiatu i dlatego trzeba odsunąć te klikę od władzy

Comments are closed.