Uroczystości na rondach

Z inicjatywy radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie uroczyście  nadano imiona rondom przy obwodnicy Ćmielowa.

-To mieszkańcy gminy w konsultacjach społecznych zdecydowali o nazwie patronów jakich zyskają ronda – mówi wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ćmielowie, Katarzyna Nikodem. Zainteresowanie mieszkańców było dużo. O tym, że akcja związana z wyborem patronów rond cieszyła się sporym zainteresowaniem może świadczyć również fakt, że nawet rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wypowiedział się pisemnie w tej sprawie. Jak wiadomo na rondach już zostały zamieszczone tabliczki z ich nazwami. Rondu od strony Ożarowa zostało nadane imię Legionów Polskich, zaś rondu od strony Ostrowca Świętokrzyskiego ks. Juliusza Chyżewskiego. Cieszymy się, że nasza inicjatywa została pozytywnie przyjęta przez burmistrz Ćmielowa Joannę Suskę.

Data uroczystości nie była przypadkowa, bowiem 19 maja br. minęła 32. rocznica śmierci księdza Juliusza Chyżewskiego. Obchodom towarzyszyła celebrowana przez ks. proboszcza parafii w Ćmielowie Czesława Gumieniaka Msza św. połączoną z modlitwą za patronów rond ks. Juliusza Chyżewskiego oraz Legionistów Legionów Polskich.

O oprawę muzyczną zadbali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ćmielowie. W uroczystości udział wzięli poseł Agata Wojtyszek, burmistrz Joanna Suska, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, radni powiatowi i miejscy oraz mieszkańcy.  

Print Friendly, PDF & Email