Kontrole elektronicznych L-4

-Przeczytałem ostatnio w prasie, że ZUS wzywa lekarzy do składania wyjaśnień w sprawie wystawiania przez nich e-zwolnień. Ja również, w czasie pandemii, podczas teleporady otrzymywałem takie L-4. Czy obecne kontrole wynikają z tego, że lekarz nie badał pacjenta osobiście przed wypisaniem mu e-zwolnienia? Z interpretacji obowiązujących wówczas przepisów wynikało, że nie ma przeszkód, aby wystawiać zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy za pośrednictwem systemów informatycznych. Przepisy umożliwiały przecież prowadzenie teleporad, wystawianie e-zwolnień, a teraz pojawiają się jakieś wątpliwości. Czy w związku z tym lekarz orzecznik ZUS dokonujący kontroli może podważyć elektroniczne L-4? Czy pacjent może być także badany?
-Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionuje możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich udzielonych w ramach teleporad za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Zasady dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych – bez względu na formę ich udzielenia – są takie same – wyjaśnia rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski. Dodatkowo na zaświadczeniu lekarskim nie ma informacji, czy zostało ono wystawiono przez lekarza w ramach teleporady – podkreśla.
Przypomina jednocześnie, iż nawet w czasie pandemii COVID-19, ZUS nie był zwolniony z kontrolowania zwolnień lekarskich. Kontrolą może zostać objęte każde zwolnienie lekarskie, w tym zwolnienie wystawione w ramach świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
-W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielonych za pośrednictwem teleporad, lekarz zobowiązany jest przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący aktualnego problemu zdrowotnego. Musi uwzględnić to, że działa bez możliwości wykonania bezpośredniego badania, więc wywiad musi być przeprowadzony w bardziej wnikliwy sposób. Dodatkowo udzielone świadczenie zdrowotne lekarz zobowiązany jest udokumentować w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta – wyjaśnia dalej rzecznik ZUS.
Zwraca przy tym uwagę, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dało lepsze narzędzia ZUS, aby kontrolować zaświadczenia. Zakład na bieżąco może monitorować m.in. liczbę wystawianych e-ZLA. To nowoczesne narzędzie pozwala także oszacować ryzyko nadużyć.
-Stwierdziliśmy przypadki, w których lekarze dziennie wystawiali np. ponad 200 zaświadczeń lekarskich w kilku różnych podmiotach leczniczych. Ustaliliśmy, że w ciągu jednej minuty zostały wystawione zaświadczenia lekarskie trzem różnym pacjentom – mówi rzecznik ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawa zasiłkowa), każde zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, może zostać objęte kontrolą w zakresie prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Kontrolę we wskazanym zakresie realizuje lekarz orzecznik ZUS. Decyzję o sposobie przeprowadzenia kontroli, lekarz orzecznik ZUS podejmuje indywidualnie w każdej sprawie.
W ramach kontroli, lekarz orzecznik może m. in. wystąpić do lekarza wystawiającego zaświadczenie lekarskie o udzielenie wyjaśnień i informacji. W przypadku wykrycia rażącychnadużyć ZUS zobowiązany poinformować o tym odpowiednie organy ścigania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *