O problemach ciepłownictwa na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W gmachu Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której uczestniczył prezydent Jarosław Górczyński. Przed premierem Mateuszem Morawieckim i ministrami zrelacjonował sytuację w ciepłownictwie widzianą oczami samorządowców.
– Dotychczas nie było takiego spotkania, podczas którego poruszono ów temat na rządowym szczeblu – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Obecni byli obok mnie m.in. prezydenci Sopotu Jacek Karnowski, Lublina KrzysztofŻuk czy Wrocławia Jacek Sutryk, starosta poznański Jan Grabkowski, prezentujący różne kwestie istotne z pozycji samorządu. Osobiście zreferowałem sytuację związaną z ciepłownictwem, brakiem węgla, galopującymi cenami miału, które poszybowały z kwoty 300 zł do wysokości 1.600 zł., a także z brakami dostępności tego surowca. Te problemy mogą zostać wygenerowane na jesieni tego roku, kiedy to w ciepłowniach, czy elektrociepłowniach może zabraknąć surowca do wytworzenia energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Realne jest też pojawienie się przerw w dostawach.

fot. Alicja Zakrzewska/MSWiA

Głos, który zaprezentował prezydent Jarosław Górczyński, był następstwem konsultacyjnego spotkania, jakie odbyło się przed kilkunastoma dniami w Warszawie przedstawicieli miast członkowskich ZMP i przedsiębiorstw komunalnych (zwłaszcza ciepłowniczych), którego celem było omówienie skokowego wzrostu cen mediów energetycznych oraz ich wpływu na budżety miast i ceny lokalnych usług komunalnych, a także przygotowanie propozycji rozwiązań tej trudnej sytuacji.
Wówczas to padło stwierdzenie, że nawet 5 mld zł mogą kosztować samorządy i sektor gospodarki komunalnej ostatnie podwyżki cen prądu, co wynikało z szacunków Związku Miast Polskich.
Problemem są też ceny i dostępność węgla dla ciepłowni.
– Złożyłem panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu propozycje rozwiązań, a dokładnie wsparcia ciepła systemowego – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Nie możemy dzielić mieszkańców, na tych , którzy w domku indywidualnym mają taryfę „G” z niską ceną gazu, a mieszkaniec opalany z lokalnej ciepłowni płaci kilkakrotnie więcej. Odniosłem się też do certyfikatów CO2 i regulacji, która pozwoliłaby uwolnić ciepłownie od tych olbrzymich opłat z tym związanych. Premier Mateusz Morawiecki osobiście odniósł się do poruszanych przeze mnie kwestii.
Nie możemy zapomnieć, że liczymy się z problemami w dostawie miału. 7 mln ton do Polski nie przyjechało i tę ilość należy uzupełnić, a nasze porty nie są gotowe na taką operację w krótkim czasie.
Podczas spotkania miała paść z ust premiera Mariusza Morawieckiego deklaracja, że trzy ministerstwa mają się zająć tematyką ciepła systemowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *