Dwie nowe poradnie w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim (zdjęcia)

W samo południe uroczyście otworzono kolejne dwie, nowe poradnie specjalistyczne w ostrowieckim szpitalu – Poradnię Okulistyczną i Poradnię Otolaryngologiczną. Obecnie w szpitalu znajduje się 11 Poradni oraz Szkoła Rodzenia.

Uroczystość, którą otworzyli – starosta Marzena Dębniak oraz Tomasz Kopiec dyrektor szpitala, zgromadziła wiele osób. Wśród nich byli: poseł Andrzej Kryj, radny Artur Głąb reprezentujący senatora J. Rusieckiego, wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski, Jan Bernard Malinowski naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych UM, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj, sekretarz gminy Bodzechów, Tomasz Neyman reprezentujący gminę Ćmielów, Aleksandra Bernaciak reprezentująca gminę Kunów, Andrzej Sosnowski reprezentujący zarząd Celsy Huty Ostrowiec, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak z radnymi, członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska, radna Danuta Barańska przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala, kanclerz WSB i P, Agnieszka Winiarczyk oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych, a przede wszystkim personel medyczny szpitala – kierownicy oddziałów, pielęgniarki koordynujące oraz kierownicy –  Oddziału Otolaryngologii Krzysztof Galara i Okulistyki Ewelina Pióro – Dodot.

Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak w latach 2005 – 2007 zlikwidowano poradnie specjalistyczne działające przy szpitalu, a powiat obecnie stara się odbudować utraconą sieć poradni , aby pacjenci po zakończonym leczeniu szpitalnym, mogli kontynuować je formie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Jak zapewniła starosta – zarząd  powiatu robi wszystko, aby marka szpitala odzyskała swój blask, a w momencie pojawienia się możliwości dofinansowania służby zdrowia, powiat będzie gotowy projektowo, aby sięgnąć po  środki na rozbudowę lecznicy.

Obecnie w szpitalu działają – Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Chorób Piersi, Poradnia Wad Postawy oraz Poradnia Okulistyczna i Otolaryngologiczna oraz Szkoła Rodzenia. Dwie nowe poradnie udało się wyposażyć w nowoczesny specjalistyczny sprzęt, dzięki wsparciu samorządów gmin powiatu ostrowieckiego oraz zarządowi Huty Celsy Ostrowiec, za co dziękowała starosta Marzena Dębniak wręczając pamiątkowe grawertony.  Podziękowania odebrał także poseł Andrzej Kryj za wspieranie ostrowieckiej lecznicy. Jak zaznaczył poseł – nowe poradnie będą służyć pacjentom, a ich odtwarzanie jest dobrym kierunkiem przyjętym przez szpital. Zakłady Opieki Zdrowotnej, które kilkanaście lat temu zdecydowały się na pozostawienie poradni specjalistycznych, nie popadły w zadłużenie.      

Uroczystość była też okazją do oficjalnego przyjęcia przez placówkę nowo nadanej nazwy – Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz prałat Zbigniew Wiatrek proboszcz parafii NMP Saletyńskiej.  Jak zaznaczył dyrektor szpitala Tomasz  Kopiec nowa nazwa w pełni oddaje charakter placówki – w lecznicy 17 oddziałów specjalistycznych jest wiodących. W ubiegłym roku szpital wykonał o 13 procent więcej hospitalizacji, udzielono sto tysięcy porad oraz hospitalizowano 26 tysięcy pacjentów, co odnotowały  służby wojewody świętokrzyskiego, a sam wojewoda pochwalił szpital, jako jeden z najlepszych w województwie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *