Dobrem porcelana i krzemień

Zainspirowani przez Polsko -Amerykańską Fundację Wolności rozbudzili wielkie nadzieje na to, że uda im się zmienić wizerunek Ćmielowa. Mowa o Ćmielowskiej Grupie Inicjatywnej, w skład której weszły trzy stowarzyszenia: „W dobrą stronę”, „Ćmielowiacy” i „Miłośnicy Historii Ćmielowa”.

Jak podkreślają członkowie grupy, ich celem jest pobudzenie poczucia tożsamości i wzrost poczucia wartości wśród ludzi w gminie Ćmielów. Z diagnozy, która została przeprowadzona przez Ćmielowską Grupę Inicjatywną wynika, że największym atutem i tym co cenią mieszkańcy najbardziej w gminie Ćmielów są: przyroda, Natura 2000, okolice Zamku Szydłowieckich, dolina rzeki Kamiennej, unikatowe tereny Krzemionkowskiego Regionu Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Pasiastego nad Kamienną, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, które będą objęte ochroną tworzonego Parku Kulturowego, wyroby porcelanowe oraz tradycja porcelanowa przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Na zakończenie działań Ćmielowskiej Grupy Inicjatywnej na etapie diagnozy potrzeb w Ćmielowie gościł Stanisław Głąbski z Akademii Filantropii w Polsce.

-Mocno wierzymy, że społeczeństwo gminy Ćmielów skorzysta na naszych działaniach i uczestnictwie w programach PAFW – mówi prezes stowarzyszenia „W dobrą stronę” Robert Sobieraj. Dobrem wspólnym, które wybraliśmy jest porcelana i krzemień. Jest to coś, co nas łączy i motywuje do przyszłych działań.

-Chcemy pokazać i przyczynić się do tego, by gmina Ćmielów rozwijała się turystycznie, w oparciu o piękne walory przyrodnicze i historyczne – podkreśla liderka Grupy Inicjatywnej, Barbara Sęderowska. Chcemy uświadamiać, że warunkiem rozwoju wcale nie musi być przemysł ciężki. Determinacja partnerów i motywowanie do działania właśnie teraz jest większe, ponieważ wystąpiło zagrożenie dla przyrody, zabytków, a przede wszystkim dla normalnego spokojnego funkcjonowania mieszkańców naszej gminy. Pojawili się inwestorzy z pomysłem wybudowania potężnego kombinatu górniczego – odkrywkowej kopalni wapieni jurajskich, w bezpośrednim sąsiedztwie domów, obiektów wpisanych na listę Unesco, obszarów Natura 2000. Ta sytuacja sprawiła, że mieszkańcy jak nigdy dotąd zaczęli dostrzegać i doceniać piękno przyrody, rangę zabytków i podjęli skuteczne działania o zachowanie miejsca, w którym żyją.

Na podstawie wyników diagnozy zostanie złożony projekt do Programu Lokalne Partnerstwa PAFW. Diagnoza została dofinansowana ze środków Programu Lokalne Partnerstwa PAFW Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.