Wysadzają! (zdjęcia)

Wysadzanie torów kolejowych, przepustów drogowych, drewnianego mostu – to istotne elementy szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na poligonie w Nowej Dębię trwa kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów w grupie saperskiej i inżynierii wojskowej zorganizowany przez Świętokrzyskich Terytorialsów.

Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej przy współpracy z Mobilnym Zespołem Szkoleniowym WOT są organizatorami trwającego kursu podstawowego dla kandydatów na instruktorów w grupach – saperskiej i inżynierii wojskowej. Miejscem kursu są obiekty na poligonie w Nowej Dębie. W szkoleniu uczestniczy osiemnastu żołnierzy z 2,4,9,10 oraz 16 Brygady WOT. Zdobyta przez nich wiedza po zakończeniu kursu posłuży do szkolenia żołnierzy w macierzystych jednostkach.

Kursanci zostali wcześniej dobrani i wyselekcjonowani w swoich macierzystych jednostkach. Jest to ich pierwszy z trzech etapów szkolenia, w ramach którego żołnierze uczą się między innymi różnych sposobów wysadzania, niszczenia konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetonowych, pokonywania zapór inżynieryjnych, ustawiania, usuwania i niszczenia min, a także wykonywania przejść w polu minowym. Do szkolonych kursantów w dniach 9-10 lipca 2022 r. dołączyli Świętokrzyscy Terytorialsi z grupy szkolnej inż.-sap. na swoją comiesięczną rotację.

Przeprowadzone w miniony weekend przez instruktorów zajęcia były wyjątkowe. Szkoleni mogli przećwiczyć na „żywym organizmie” sposoby wysadzania elementów metalowych, betonowych i drewnianych. Żołnierze 10 ŚBOT otrzymali w formie darowizny od firmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wycofane z użytku szyny kolejowe i podkłady wraz z elementami mocowań.. Umożliwiło to niezwykle realistyczne  przeprowadzenie szkolenia. Dzięki temu Terytorialsi własnymi siłami zbudowali na poligonie obiekty, takie jak: fragment trakcji kolejowej, przepust drogowy betonowy i most drewniany. Żołnierze przećwiczyli w praktyce niszczenie elementów infrastruktury kolejowej oraz drogowej. Tego typu zajęcia szkolą żołnierzy z działań opóźniających przemieszczanie wojsk przeciwnika. Pozwalają również poprzez działanie na realnych obiektach wyeliminować błędy i opracować najskuteczniejsze metody niszczenia tego typu konstrukcji.

Żołnierze WOT doskonalą swoje umiejętności inżynieryjne po to, gdy w godzinie próby zajdzie taka potrzeba, utrudnić przeciwnikowi wejście płynne na teren naszego państwa; poprzez niszczenie torów kolejowych, dróg, obiektów mostowych podkreśla płk Piotr Hałys dowódca 10 ŚBOT. Dzięki dużemu zaangażowaniu żołnierzy naszej brygady – kursanci przećwiczyli metody wysadzania na realnych obiektach zbliżonych do prawdziwych – dodaje.

Dziesięciodniowy kurs zakończy egzamin, który stanowi przepustkę do udziału w kolejnym II etapie – instruktorskim. Zorganizowane szkolenie oraz przygotowanie wysadzanych konstrukcji zostało wysoko ocenione przez instruktorów z innych brygad. Saperzy z 10 ŚBOT już przygotowują się do zorganizowania kolejnego kursu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.