Technikum Ostrowieckich Hutników

Technikum Hutniczo – Mechanicznego wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 3 nosi nazwę Hutników Ostrowieckich.
Na sesji radni powiatowi podjęli uchwałę w sprawie nadania Technikum Nr 3 imienia Hutników Ostrowieckich.
Wniosek w tej sprawie wpłynął do Rady Powiatu z początkiem czerwca od Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Jak wskazywali wnioskodawcy Technikum Nr 3 jest kontynuatorem osiągnięć i sukcesów wcześniejszego Technikum Hutniczo – Mechanicznego i od zawsze buduje wśród uczniów postawę szacunku dla dorobku poprzednich pokoleń oraz kształtuje przywiązanie do tradycji.
Nadanie imienia Hutników Ostrowieckich jest wyrazem podkreślenie cennej tożsamości szkoły, która łączy się ze środowiskiem lokalnym i tradycjami hutnictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim. Imię Hutników Ostrowieckich jest jednocześnie wyrazem troski o pamięć i zarazem hołdem złożonym poprzednim pokoleniom absolwentów szkoły – pracowników huty, którzy swoją praca i działalnością na trwale zapisali się w historii naszej Małej Ojczyzny.
We wrześniu 2022 roku szkoła będzie obchodziła 100 -lecie swojego istnienia, stąd zamiana nazwy technikum jest wyrazem przywrócenia i wzmocnienia więzi historycznych oraz społecznych hutniczego środowiska Ostrowca Świętokrzy6skiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.