Kasyno budzi kontrowersje. Radni jednak mówią „Tak” (zdjęcia, wideo)

Zgodnie z przypuszczeniami uchwały o wyrażeniu opinii na lokalizację kasyna gry w naszym mieście wywołały największe kontrowersje i ożywioną dyskusję podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przypomnijmy, że w tej samej sprawie zwróciły się trzy podmioty. A chodziło im o ewentualne ulokowanie kasyna w budynku Hotel Pałac Tarnowskich.

Dość niespodziewanie podczas obrad sesji odczytano oświadczenia i wygłoszono opinie mogące świadczyć o tym, że wokół lokalizacji pojawiają się właścicielskie niedomówienia. Ostatecznie poddano uchwały pod głosowanie, bowiem przedstawione nowe fakty, w opinii radnych nie miały wpływu na wydanie decyzji.

Głosowanie we wszystkich trzech przypadkach były takie same: 9 głosów za, 7 wstrzymujących się i 1 przeciw. Ty, samym radni opowiedzieli się za ewentualną lokalizacją kasyna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Trzeba wiedzieć, że uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry odnosi się wyłącznie do konkretnej lokalizacji. Jak czytaliśmy w uzasadnieniu uchwały najważniejsza jest ocena lokalizacji z punktu widzenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, ponieważ akt ten może np. zawierać regulacje niedopuszczające prowadzenie tego rodzaju działalności na danym terenie, a w przypadku braku takiego planu istotne znaczenie dla wyrażenia opinii może mieć rzeczywiste zagospodarowanie terenów sąsiednich, np. usytuowanie w najbliższej okolicy szkół, placówek oświatowo — wychowawczych, placówek opiekuńczych, cmentarzy czy ośrodków kultu religijnego.

Więcej o opiniowaniu lokalizacji kasyna w poniedziałkowym, papierowym wydaniu Gazety Ostrowieckiej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.