Ulica Mikołaja Kopernika będzie jednokierunkowa!

To efekt wniosku z posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym m.in. z udziałem: członka zarządu powiatu, Agnieszki Rogalińskiej, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Dominika Kowalskiego, naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Mariusza Łaty, naczelnika UM, Piotra Mazika, Dariusza Solińskiego z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, radnego powiatowego Pawła Walesica i Piotra Kryja, kierownika z Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Od wielu lat koszmarem kierowców oraz mieszkańców była organizacja ruchu przy ul. M. Kopernika. Zaparkowane wzdłuż ulicy samochody utrudniają bezpieczne przemieszczanie się kierowców, a także mieszkańców, tworząc w godzinach szczytu ogromne korki. Zła widoczność, nierzadko brawurowe zachowania użytkowników drogi, nie tylko powodują frustracje, ale także stwarzają realne ryzyko zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Sprawa była wielokrotnie przedmiotem interpelacji radnych miejskich Arona Pietruszki, Mariusza Łaty i Karola Wójcika oraz radnych powiatowych Agnieszki Rogalińskiej i Pawła Walesica, a także wniosków Rady Osiedla „Spółdzielców”, która w tym roku przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami w tej kwestii.
Podczas posiedzenia Komisji w dyskusji analizowano różne warianty i rozwiązania. Wszyscy byli zgodni co do tego, że w obecnym kształcie ulica stwarza zagrożenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, na co wskazywała radna Agnieszka Rogalińska i z czym zgodzili się pozostali uczestnicy posiedzenia, jest wprowadzenie na odcinku ul. M. Kopernika – od skrzyżowania z ul. Wspólną, do skrzyżowania z ul. Iłżecką, ruchu jednokierunkowego.
-Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, uwzględniające oczekiwania mieszkańców, które pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się tą ulicą. A bezpieczeństwo ludzi jest tu kwestią najważniejszą – mówiła radna A. Rogalińska.
Radny Paweł Walesic sugerował wprowadzenie jednokierunkowego ruchu, lecz pod pewnymi warunkami – aby było ono tymczasowe, uwzględniając bieżące monitorowanie sytuacji i opinie mieszkańców. Radni wskazywali także na potrzebę wizji lokalnej w terenie, której celem byłaby analiza dotycząca wygospodarowania dodatkowych miejsc postojowych w okolicy ul. M. Kopernika. Wszyscy byli zgodni co do tego, że miejsc parkingowych jest za mało, a za ich wygospodarowaniem przemawia także obecność punktów usługowo –handlowych znajdujących się przy tej ulicy, w tym też poradni zdrowia. Tego samego dnia radni powiatowi A. Rogalińska i P. Walesic udali się na osiedle Spółdzielców, aby wskazać tereny, na których ewentualnie mogłyby powstać takie miejsca. Być może dzięki temu uda się powiększyć powierzchnię dla parkujących aut.
Zmiana ruchu na ulicy M. Kopernika planowana jest w połowie sierpnia br. Jak potwierdza naczelnik Piotr Mazik, już ruszyła procedura przygotowawcza związana z utworzeniem koniecznej dokumentacji i zmiany oznakowania na jednokierunkowe.
Ulice jednokierunkowe coraz częściej wprowadzane są na terenie różnych miast, a celem tych zabiegów jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i zachowanie płynności ruchu. Czas pokaże czy to rozwiązanie wpisze się na stałe w ulicę M. Kopernika i spełni zakładane oczekiwania. Jak wskazywali uczestnicy posiedzenia, od wielu lat rozwiązanie takie funkcjonuje i sprawdza się na ul. L. Wardyńskiego. Stąd też można domniemać, że sprawdzi się także na ul. M. Kopernika. Odcinek będzie monitorowany przez funkcjonariuszy policji. Kierowcy oraz inni użytkownicy drogi muszą zachować czujność i uważnie patrzeć na znaki, aby „jazda na pamięć” nie była przyczyną nieszczęścia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.