„Złote Tarcze”dla najlepszych uczniów ostrowieckich szkół podstawowych (zdjęcia)

Po raz kolejny Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński przyznał „Złote Tarcze” najlepszym uczniom klas IV-VIII miejskich szkół podstawowych.

W pierwszym rozdaniu nagrodę otrzymało czterech z łącznej sumy ośmiu uczniów: Julia Bielecka– uczennica (w tym momencie absolwentka) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza; Borys Cybulski – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej; Julia Norowska – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Wojciech Kwiatkowski – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Marszałka J. Piłsudskiego.


Corocznie Prezydent Miasta ma przyjemność wyróżnienia tą nagrodą młodych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Odznaka przyznawana jest na koniec roku szkolnego uczniom,którzy
spełnili największą liczbę następujących kryteriów: uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole, otrzymali wzorową ocenę zachowania, na świadectwie szkolnym otrzymali oceny co najmniej dobre, uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych prowadzonych przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, zostali wyróżnieni za osiągnięcia artystyczne lub sportowe na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim lub ogólnopolskim, angażowali się w życie społeczności szkolnej, zostali przynajmniej raz odznaczeni „Srebrną tarczą”, rozwijali swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.


Uroczystość nie będzie ostatnim słowem uznania wobec młodych diamentów Ostrowca Świętokrzyskiego. Wkrótce, dzięki inicjatywie Prezydenta Miasta, po raz kolejny przyznane zostaną stypendia w wysokości 10000 złotych netto dla wybitnie uzdolnionych uczniów ostrowieckich szkół podstawowych. Dziesięciu najlepszych wychowanków wskaże specjalna komisja złożona z przedstawicieli władz samorządowych, kultury,edukacji oraz nestorów ostrowieckiego szkolnictwa. 

M.C.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.