Impreza, Imin oraz Mem

W dniu 27 maja 2022 r., o godz. 8, dyżurny opatowskiej komendy otrzymał sygnał o zaginięciu 71-latka, który wyszedł z domu poprzedniego dnia o godz. 20.30 i nie wrócił. -W poszukiwaniach, w pierwszych godzinach, udział wzięło 71 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, przewodnik z psem służbowym ze stanu Komendy Miejskiej w Kielcach oraz operatorzy z dronem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach –mówi młodszy aspirant Katarzyna Czesna –Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie. W porze nocnej oraz kolejnych dniach, poszukiwania kontynuowane były przez 9 przewodników z 4 psami ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, a w dniu 29 maja 2022 r. w związku z poprawą warunków pogodowych do poszukiwań zadysponowany został również śmigłowiec z Komendy Głównej Policji. Policjantów biorących udział w poszukiwaniach wspierali również strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sąsiedzi zaginionego i mieszkańcy pobliskich miejscowości.
W trzeciej dobie poszukiwań policjanci otrzymali sygnał, że w Modliborzycach mógł pojawić się zaginiony. We wskazane miejsce niezwłocznie udał się asp. Krystian Krzyżanowski, który wstępnie potwierdził, że jest to poszukiwany pan Wiesław. Policjant udzielił 71-latkowi pierwszej pomocy przedmedycznej. Po sprawdzeniu tożsamości mężczyzna, w stanie ogólnego osłabienia i  wychłodzenia organizmu, został przewieziony do szpitala.
Dobrze wytresowane psy służbowe potrafią także błyskawicznie dogonić przestępcę, wskazać drogę jego ucieczki lub miejsce ukrycia.
-To właśnie odwaga i oddanie psów policyjnych, połączona ze specjalistycznym wyszkoleniem, stanowią niezwykle cenne wsparcie dla stróżów prawa w codziennej służbie –twierdzą policjanci. Należy zwrócić również uwagę, że już sam widok policjanta w służbie z psem niejednokrotnie wpływa deprymująco na wszelkich sprawców zakłóceń ładu i porządku publicznego, dzięki czemu mieszkańcy naszego powiatu mogą czuć się bardziej bezpiecznie.
Nasze pieski
Podkomisarz Ewelina Wrzesień, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim poinformowała, że w wykonywaniu codziennej służby ostrowieckim policjantom pomagają trzy owczarki niemieckie. Ich imiona to: Impreza, Imin i Mem.
-Impreza to pies tropiący, który od 2020 r. w ostrowieckiej komendzie wykorzystywany jest do poszukiwań osób zaginionych oraz ujawniania sprawców przestępstw –mówi podkomisarz Ewelina Wrzesień. Jego opiekunem jest asp. Rafał Orzechowski. Od 2015 r. partnerem Imin jest st . asp. Roman Skalski. Pies ten jako jedyny w województwie świętokrzyskim wykorzystywany do wyszukiwania narkotyków. Mem od 2018 r. pracuje w duecie z mł. asp. Robertem Sławskim. Pies pomaga podczas zabezpieczania meczów, poszukiwań osób zaginionych oraz ujawniania sprawców przestępstw.


Przewodnicy psów policyjnych muszą posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Ich służba polega nie tylko na wykorzystaniu psa podczas realizacji powierzonych im  obowiązków, ale codziennym doglądaniu i pielęgnowaniu swojego pupila. Aby psy mogły być efektywnie wykorzystane w służbie, przewodnicy muszą dbać o ich kondycję i tresurę. Dlatego też systematycznie ostrowieccy policjanci pracują nad formą oraz umiejętnościami swoich czworonożnych przyjaciół.
Przewodnicy psów wspólnie ze swoimi pupilami w ramach programów profilaktycznych odwiedzają szkoły i przedszkola, gdzie przekazują dzieciom i młodzieży wiedzę o tym, jak się zachować w obecności agresywnych zwierząt.
Psia historia
Nadkomisarz Izabela Dobrowolska z Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji podała, że w polskiej Policji aktualnie służy prawie 900 psów służbowych.
-Wykorzystywane są one nie tylko do patrolowania i tropienia, ale także do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych, broni i łusek, zwłok ludzkich, ratownictwa wodnego, a także do działań antyterrorystycznych i identyfikacji śladów zapachowych ludzi –napisała autorka policyjnego materiału prasowego. Choć rasami preferowanymi do tresury są owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski, to w policyjnej służbie znajdują się również małe munsterlandery, foksteriery czy płochacze niemieckie.
Założycielskim ośrodkiem szkolącym psy służbowe w powojennej Polsce była Szkoła Przewodników i Tresury Psów Milicyjnych utworzona w Junikowie pod Poznaniem przez sierż. Zygmunta Rembielaka i kpr. Jana Kuternogę. W dniu 1 września 1945 r. rozpoczęto szkolenie przewodników i psów służbowych. Do wiosny 1946 r., tj. do czasu likwidacji ośrodka, na potrzeby terenowych jednostek MO województwa poznańskiego wytresowano 24 psy służbowe. W maju 1946 r., na podstawie rozkazu Komendanta Głównego MO, gen. bryg. Franciszka Jóźwiaka, w Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku została utworzona Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych MO. Jej Komendantem został chor. Marian Grabski, przewodnik psa służbowego w przedwojennej Policji Państwowej. Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych CWMO w Słupsku istniała do 1949 r. Jej ostatnim komendantem był założyciel ośrodka w Junikowie, st. sierż. Zygmunt Rembielak. W 1949 r. Komenda Główna MO wystąpiła do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z wnioskiem o połączenie Szkoły Przewodników i Tresury Psów Służbowych w Słupsku z Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Sułkowicach. Już w pierwszych miesiącach 1950 r. przeprowadzono reorganizację dotychczasowych ośrodków tresury, w następstwie której w Sułkowicach powstał Zakład Tresury Psów Służbowych KBW i MO. Obecnie Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest jedynym w kraju ośrodkiem szkolenia przewodników i tresury psów służbowych Policji.
Najliczniejszą grupę psów służbowych w Policji stanowią psy kategorii patrolowo -tropiącej (459 psów). Psy tej kategorii używane są w służbie patrolowej, do przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu za osobą oraz podczas zasadzek. Stanowią pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, przy zatrzymywaniu osób, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również używane do tropienia śladów ludzkich. Psy kategorii patrolowej (51 psów) realizują działania prewencyjne. Psy kategorii bojowej (6 psów) używane są w służbie kontrterrorystycznej. Psy kategorii tropiącej (66 psy) używane są do tropienia śladów ludzkich na miejscu zdarzenia oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osób zaginionych. Kolejną ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru używane są do wyszukiwania zapachów narkotyków (163 psów) oraz do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz broni palnej i amunicji (101 psów).
W Policji używane są również psy do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie (15 psów) i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie (4 psy) oraz psy do badań osmologicznych (30 psów).
Nowym kierunkiem działania Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Legionowie jest szkolenie psów tropiących osoby według założeń mantrailingu. Psy te z powodzeniem używane są w zachodnich policjach do poszukiwań osób zaginionych. W odróżnieniu od używanych już w Policji psów tropiących, psy tropiące osoby według założeń mantrailingu są w stanie odnaleźć ślad pozostawiony przez człowieka nawet kilkanaście dni wcześniej. Aktualnie w Biurze Kryminalnym KGP znajdują się 4 psy tej kategorii, które ukończyły 3-letnie szkolenie w ZKP CSP w Legionowie. W roku 2022 kolejnych 5 psów tej kategorii rozpoczęło szkolenie w ZKP CSP.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.