Niebawem ruszy przebudowa drogi wojewódzkiej w granicach miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

W dniu 22 sierpnia 2022 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zabezpieczeniu dodatkowych środków na realizację oczekiwanej od lat inwestycji – rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej. Zaproponowano zwiększenie finansowania o ponad 47,5 mln zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie blisko 140 mln zł, z czego część (blisko 90 mln zł) stanowić będą środki z rządowego programu Polski Ład.

-Gdyby nie poniedziałkowa decyzja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego najprawdopodobniej przepadłyby środki w kwocie blisko 90 mln złotych przyznane województwu świętokrzyskiemu w ramach Polskiego Ładu -mówi poseł Andrzej Kryj. To sukces przede wszystkim mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, jak i całego województwa.

-Cieszę się, że sejmik zaakceptował wniosek Zarządu Świętokrzyskich Dróg Wojewódzkich w Kielcach, o uzupełnienie funduszy, które pozwolą na rozstrzygnięcie przetargu na zadanie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żabią do skrzyżowania z aleją Jana P:awła II wraz z budową mostu na rzece Kamiennej –mówi dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Jerzy Wrona. Mamy teraz zielone światło do przystąpienia do wyboru najkorzystniejszej oferty, jakie wpłynęły w drugim przetargu.

Wielkie przedsięwzięcie

Mowa tu o zadaniu obejmującym swym zakresem kompleksową przebudowę odcinka od mostu na alei 3 Maja, do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II wraz z budową nowego mostu przez rzekę Kamienną, z nowymi funkcjonalnymi skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie woj. świętokrzyskiego, wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej (z woj. lubelskim, mazowieckim) i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów. Wpłynie pozytywnie na możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego na obszarach o najniższym poziomie rozwoju społeczno – gospodarczego.

Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim miastem poza Kielcami, w którym mieszka powyżej 50.000,00 osób. Rozbudowa DW 754 wraz z budową mostu, w wyniku której poprawie ulegną parametry techniczne drogi zwiększy przepustowość drogi, usprawni warunki komunikacyjne w tej części regionu, pozwoli na płynny przejazd drogi z jednolitą, optymalną prędkością. Inwestycja poprawi dostępność użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych i wpłynie na  pobudzenie przedsiębiorczości w województwie. Przewidywana wartość inwestycji to: 91.568.940,24 zł (bez gruntów).

-Jest to kolejny krok na drodze do poprawienia sytuacji komunikacyjnej w tej części województwa świętokrzyskiego – podkreślił marszałek województwa Andrzej Bętkowski. – Inwestycja ma 95 proc. dofinansowania  z budżetu państwa, pozostałe 5 procent pochodzić będzie od samorządu województwa. Cieszymy się, że ciąg ulic ostrowieckich oraz most na Kamiennej zmieni swój wizerunek, że poprawi się bezpieczeństwo na drodze, przepustowość dla samochodów, komfort jazdy.

Nie wycofali się

Przypominam, że na pierwszy, ogłoszony przetarg, odpowiedziała tylko jedna firma. Złożona oferta opiewała na prawie 147,5 miliona złotych. Tymczasem Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczył na tę inwestycję 91,5 miliona złotych.

Do drugiego przetargu zgłosiły się już dwie firmy. Pierwsza oferta firmy Mota -Engil opiewała na kwotę 136,9 mln zł, a druga firmy Budimex na 137,4 mln zł. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach odebrał tę wiadomość z lekkim optymizmem, bo między pierwszym a drugim przetargiem udało się zaoszczędzić około 10 mln zł. Choć nie zmienia to faktu, że i tak trzeba będzie dołożyć około 48 mln zł.

Radni wojewódzcy stanęli na wysokości zadania Na sesji w dniu 22 sierpnia 2022 roku postawili kropkę nad „i”. Inwestycja została dofinansowana brakująca kwotą.

-Słowa podziękowania należą się przede wszystkim marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, radnym wojewódzkim, przewodniczącej komisji budżetowej sejmiku, Magdalenie Zieleń, a także władzom miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, bo bez nich budowa tej potrzebnej drogi nigdy nie doszłaby do skutku –dodaje poseł Andrzej Kryj.

Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednej z dwóch zgłoszonych w drugim przetargu, powinna nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Po jej uprawomocnieniu się będzie możliwe podpisanie kontraktu z jednym z tych wykonawców. Jeśli nie będzie protestów przegranego konkurenta szybko nastąpi podpisanie umowy i przekazanie placu budowy. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w ciągu kilku dni od jej podpisania harmonogramu robót. Realizacja tej inwestycji potrwa 24 miesiące.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.