Ulica M. Kopernika już jednokierunkowa

Już od minionego wtorku na części ulicy Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązuje ruch jednokierunkowy.

– Zmiana organizacji ruchu została wprowadzona od 16 sierpnia br. – mówi Przemysław Sławski, kierownik referatu Infrastruktury Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odcinek ulicy Kopernika od ulicy Iłżeckiej do bramy ZEORK-u jest dwukierunkowy, chociażby z uwagi na poruszające się tu dłużyce samochodowe. Ulica Kopernika od ulicy Wspólnej do właśnie tego miejsca jest jednokierunkowa.

Od wielu lat koszmarem kierowców oraz mieszkańców była organizacja ruchu przy ul. M. Kopernika. Zaparkowane wzdłuż ulicy samochody utrudniają bezpieczne przemieszczanie się kierowców, a także mieszkańców, tworząc w godzinach szczytu ogromne korki. Zła widoczność, nierzadko brawurowe zachowania użytkowników drogi, nie tylko powodują frustracje, ale także stwarzają realne ryzyko zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Sprawa była wielokrotnie przedmiotem interpelacji radnych miejskich Arona Pietruszki, Mariusza Łaty i Karola Wójcika oraz radnych powiatowych Agnieszki Rogalińskiej i Pawła Walesica, a także wniosków Rady Osiedla „Spółdzielców”, która w tym roku przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami w tej kwestii.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Kopernika to efekt wniosku z lipcowego posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym m.in. z udziałem: członka zarządu powiatu, Agnieszki Rogalińskiej, naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim nadkom. Dominika Kowalskiego, naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Mariusza Łaty, naczelnika UM, Piotra Mazika, Dariusza Solińskiego z Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, radnego powiatowego Pawła Walesica i Piotra Kryja, kierownika z Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pierwsze dni okazały się jednak zmorą dla uczestników ruchu, którzy poruszali się niejako na pamięć, bez obserwacji nowego oznakowania.

– Obserwujemy to, że szczególnie miejscowi kierowcy jeżdżą przez pierwsze dni funkcjonowania nowego oznakowania, na pamięć- słyszymy w ostrowieckim Urzędzie Miasta. Liczymy, że niebawem każdy z uczestników ruchu dostosuje się do nowej organizacji ruchu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.