„Statutowe” walne w KSZO 1929

31 sierpnia o godz. 17 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia KSZO 1929. Jak informuje nasz klub, zebranie zostało zwołane, bo łączy się z planowanymi zmianami statutu, dotyczącymi zwiększenia do 7 osób w zarządzie klubu oraz powołaniu wiceprezesów oraz sekretarza KSZO 1929.

Porządek obrad nadzwyczajnego walnego zebrania obejmuje nie tylko zmiany statutowe, ale także wolne głosy i wnioski w dyskusji, do której członków zapraszamy.

Zmiany w statucie mają prowadzić klub w kierunku większego profesjonalizmu. Niezbędna w tej materii jest więc zmiana statutu stowarzyszenia, która pozwoli na kolejnym walnym na powołanie wiceprezesów, odpowiadających konkretnie za poszczególne działki działalności klubu, np. piłkę młodzieżową, czy kobiecą.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.