Uwaga! Samochód!

Od kilku lat sen z powiek mieszkańców ulicy Gościniec na osiedlu Gutwin spędza ścieżka rowerowa u bram wyjazdowych z posesji. Ścieżka przebiega bezpośrednio wzdłuż ogrodzeń kilku domów, co stwarza niebezpieczeństwo dla jej użytkowników.
-Kiedy wyjeżdżam ze swojej posesji, aby prawidłowo ocenić sytuację, muszę do połowy wyjechać samochodem na ścieżkę rowerową, W okresie letnim mnóstwo jest rowerzystów, w tym małych dzieci, na rowerach czy hulajnogach, zmierzających do ośrodka na Gutwinie, a tu wystarczy chwilka, aby doszło do nieszczęścia, którego nikt z nas nie chce. Nawet jeśli wysiądę z samochodu i wyjrzę na ścieżkę, za kilka sekund potrzebnych, aby z powrotem wsiąść do auta, sytuacja się zmienia i wyrasta mi przed maską rowerzysta – mówi jedna z mieszkanek.
-Ktoś kiedyś zupełnie nie pomyślał projektując tę ścieżkę. Jest to dla nas ogromny stres, gdyż w takich sytuacjach pierwszeństwo ma rowerzysta i to kierowca zawsze ponosi odpowiedzialność. A tu jak ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu rowerzyście, kiedy się go zwyczajnie nie widzi. Szukamy rozwiązania tego problemu, ale póki co nikt nie może temu zaradzić – mówi kolejny mieszkaniec.
Feralna ścieżka rowerowa jest przyczyną sytuacji konfliktowych, do których dochodzi pomiędzy kierowcami wyjeżdżającymi z prywatnych posesji, a rowerzystami.
-Jesteśmy obrzucani przysłowiowym błotem, rowerzyści pukają się w czoło, a my zwyczajnie, jak każdy chcemy wyjechać z posesji, aby dotrzeć do pracy, odwieźć dziecko na zajęcia, jechać na zakupy, czy do lekarza. Nie chcemy niczego nadzwyczajnego, a jedynie bezpiecznie, bez narażania siebie i innych korzystać ze swojego wyjazdu. Czy to tak dużo – mówią mieszkańcy.
Problem miał swoje odzwierciedlenie w interpelacji radnego powiatowego i jednocześnie przewodniczącego Rady Osiedla „Gutwin”, Roberta Rogali. Mieszkańcy ulicy złożyli także petycję z podpisami. Ich propozycją było usytuowaniedodatkowego znaku drogowego z napisem: „Uwaga Samochód”, informującego o wyjeżdżających autach z prywatnych posesji. Niestety okazuje się to niewykonalne.
Jak czytamy w odpowiedzi z Urzędu Miasta: „ulica Gościniec wraz ze ścieżką rowerową została wybudowana i oznakowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz projektem organizacji ruchu drogowego. Zaproponowane w interpelacji dodatkowe oznakowanie nie może być zastosowane na ul. Gościnie (drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych), ponieważ nie jest ono ujęte jako znak drogowy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 203 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, tj. Dz. U z 2019 r., poz. 2311). Proponowana tabliczka może być umieszczona w całości na posesji (poza drogą publiczną) i stanowić dodatkową informację wizualną, jednakże jejumieszczenie na posesji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych w przypadku ewentualnego zdarzenia drogowego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.1ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – przy wyjeżdżaniu pojazdu na drogę z nieruchomości następuje włączenie się do ruchu i kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożnośćoraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Zatem obowiązek zachowania szczególnej ostrożności spoczywa na kierujących pojazdami wyjeżdżającymi z posesji, a zjeżdżający z drogi publicznej na posesję poprzez ścieżkę rowerową zobowiązani są ustąpić pierwszeństwa rowerzystom jadącym po ścieżce rowerowej. Uwzględniając powyższe nie planuje się zmian w organizacji ruchu dla ul. Gościniec”.
Podobne problemy mają tak że mieszkańcy innych ulic, szczególnie w osiedlach domów jednorodzinnych. Właściciele posesji szukają różnych rozwiązań i środków ostrożności. Dodatkowe oznakowania w postaci takich ostrzeżeń montowane są na bramach wyjazdowych. I choć nie zmienia to obowiązującej organizacji ruchu, to jest cenną informacją wzmagającą czujność użytkowników drogi. Pamiętajmy, że wszystkich w ruchu drogowym obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, nakazująca zachowanie ostrożności. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.