Są oferty na wykonanie bloku przy ul. Hubalczyków, ale za wysokie. Co dalej?

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim unieważniło przetarg na wybudowanie bloku przy ulicy Hubalczyków.

Na postępowanie „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej), zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi” wpłynęły dwie oferty. Jedną z nich złożył kielecki EKO – INVEST Sp. z o.o. i opiewa ona na kwotę 11.302.950,54 zł brutto, a drugą złożył Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A. w wysokości 9.970.200,00 zł brutto. OTBS zamierzało przeznaczyć znacznie mniej na ten cel.

– Faktycznie w ogłoszonym przez nas przetargu wpłynęły dwie oferty lokalnych, świętokrzyskich wykonawców – mówi Wojciech Wójcik, prezes zarządu Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Jedna z nich opiewa na nieco ponad 10 milionów złotych netto ale druga już tylko na nieco ponad 9 milionów złotych netto. Bardzo podobna jest struktura kosztów oferentów w przedłożonych zestawieniach kosztów inwestycji, co oznacza, że różnica wartości jest w dużej mierze kwestią oczekiwanej przez nich marży.

Jak wyjaśnia prezes OTBS, sygnały z rynku mówiące o stabilizacji a nawet spadkach cen kluczowych materiałów budowlanych w hurtowniach; komentarze z rynku finansowego i otoczenia NBP, zapowiadające bliski koniec wzrostu stóp procentowych; informacje o gotowości wykonawców na realizację nowych inwestycji; wszystkie te czynniki  pozwalały założyć w pierwszym przetargu najmniej pesymistyczny wariant kalkulacji środków przeznaczonych na inwestycję. Zadeklarowaliśmy środki w wysokości 7.000.000,00 zł netto na realizację zamówienia. Wynikały one z chęci zaoferowania jak najniższej ceny metra kwadratowego dla przyszłych nabywców lokali.

Wojciech Wójcik, prezes OTBS Sp. z o.o.: -W obecnej chwili uznaliśmy, że rozbieżność oczekiwań inwestora i wykonawców jest zbyt wielka i przetarg został unieważniony. Mimo to uważam, że istnieje przestrzeń do szukania kompromisu pozwalającego na uzyskanie akceptowalnej ceny mieszkań.

Deklarowany przez OTBS budżet na realizację zamówienia odbiega od oczekiwań oferentów ale procedura przetargowa pozwala na zwiększenie budżetu i wyrównanie do najkorzystniejszej oferty, jeśli miałoby to nadal sens ekonomiczny – przyznaje prezes Wojciech Wójcik.

W obecnej chwili uznaliśmy, że rozbieżność oczekiwań inwestora i wykonawców jest zbyt wielka i przetarg został unieważniony. Mimo to uważam, że istnieje przestrzeń do szukania kompromisu pozwalającego na uzyskanie akceptowalnej ceny mieszkań.

Tutaj pojawia się pytanie co w takim razie można zrobić dla uzyskania tanich mieszkań w przypadku tej inwestycji?

– Słowo „tanie” raczej należy zastąpić stwierdzeniem „najtańsze z możliwych do wykonania” w ramach aktualnej sytuacji gospodarczej kraju ‑ mówi prezes OTBS. Nie odważyliśmy się publicznie deklarować ceny mieszkań zanim nie zmierzymy się z ofertami wykonawców i to doświadczenie jest dla nas cenne. Zainteresowanie mieszkaniami jest dość duże, co oznacza, że zapewne będzie rosła także akceptacja dla ceny wynikającej z realnych warunków na rynku.

Niepewność i chaotyczne posunięcia rządu w zakresie prób stabilizacji cen nośników energii, rosnące koszty wynagrodzeń pracowniczych, kontynuacja działań wojennych w Ukrainie, stanowią dla oferentów podstawę do apetytu na większą marżę, niż w czasach stabilizacji. W ubiegłym tygodniu zarówno rząd, przedsiębiorców jak i każdego Polaka zaskoczył ogłoszony przez GUS spektakularnie wysoki  wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego, wynoszący 16,1%.

Zdajemy sobie także sprawę z faktu, że koncepcja „zaprojektuj i wybuduj” niesie dla wykonawców więcej ryzyka, które muszą kalkulować, niż samo wybudowanie wg. gotowego projektu. Nie chcąc tracić czasu i wydłużać procesu inwestycyjnego, zamierzamy bez zbędnej zwłoki zrealizować ze środków własnych dokumentację projektową, co do wyceny której nie było istotnych rozbieżności. Pod koniec zimy wystartujemy z przetargiem już tylko na „wybudowanie” zaprojektowanego budynku z towarzyszącą infrastrukturą. Ten czas być może pozwoli zbliżyć oczekiwania inwestora i potencjalnych wykonawców, jeśli sytuacja gospodarcza kraju nie będzie się nadal destabilizować.

Jak deklarują władze OTBS, proces inwestycyjny trwa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.