O tym warto mówić

Już w najbliższy piątek 16 września o godz. 10, w Ostrowieckim Browarze Kultury, odbędzie się konferencja poruszająca temat roli kultury i sztuki w edukacji młodego pokolenia. Na wydarzenie skierowane do dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów z terenu miasta oraz powiatu zapraszają Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński oraz Starosta Ostrowiecki Marzena Dębniak. Organizatorami wydarzenia zaplanowanego w ramach pierwszej edycji Festiwalu Sztuk BrowArt są instytucje działające w Ostrowieckim Browarze Kultury – Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejskie Centrum Kultury.

– Kształtowanie wśród młodych ludzi kreatywności oraz uczenie krytycznego myślenia to cele jakie wyznacza przed nami współczesny, pełen wyzwań świat. Stąd pomysł na konferencję, którą  zaplanowaliśmy jako panel dyskusyjny dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów przedszkolnych i szkolnych. Do udziału w niej zaprosiliśmy uznanych specjalistów, a przede wszystkim praktyków w dziedzinie edukacji kulturalnej – dr Małgorzatę Minchberg z Warszawy, dr Tomasza Drewicz oraz Stefanyia  Abbasova z Poznania. Ich wystąpienia dotyczyć będą ogromnej potrzeby wyrabiania u dzieci i młodzieży nawyku uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką oraz konieczności rozwijania wiedzy dynamicznej ułatwiającej funkcjonowanie w interdyscyplinarnym świecie. Chcemy pokazać również, jak w obrębie edukacji instytucjonalnej można łączyć różne przedmioty ze sztuką, ucząc poprzez sztukę – wyjaśnia pomysłodawczyni planowanego wydarzenia, dyrektor ostrowieckiego BWA Justyna Łada.

Wydarzenie wpisuje się swoim zakresem w odbywającą się we wrześniu w Ostrowieckim Browarze Kultury pierwszą edycję Festiwalu Sztuk BrowArt, podczas którego będą prezentowane sylwetki i osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki osób pochodzących z Ostrowca Świętokrzyskiego, bądź powiatu ostrowieckiego. Głównym celem całego cyklu imprez jest podnoszenie kulturowych kompetencji uczestników, w tym dzieci i młodzieży uczniów szkół średnich i podstawowych z terenu powiatu, ale także nauczycieli i pedagogów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.