Ostrowiecki Dzień Sportu w Parku Miejskim

Wzorem ubiegłego roku organizacje pozarządowe z Ostrowca Świętokrzyskiego zapraszają na Ostrowiecki Dzień Sportu 2022, który będzie podsumowaniem realizowanego projektu Wakacje Offline.

 W tym roku wydarzenie zaplanowane jest na 17 września w Parku Miejskim.

 W tym dniu zaplanowano szereg aktywności, do których zapraszać będą wszyscy Partnerzy Projektu, prezentując swoje propozycje ćwiczeń i zajęć. Goście wydarzenia będą mogli więc poznać całą ofertę i działalność organizacji pozarządowych z terenu miasta.

 Liderem ostrowieckiego projektu jest Stowarzyszenie Szachowe „Hetman”, a jego prezes Anna Choina została koordynatorem całego przedsięwzięcia. Za poszczególne dyscypliny odpowiedzialne są pozostałe organizacje pozarządowe, które są równoprawnymi partnerami projektu: Stowarzyszenie Biegaczy OstroBiec, Stowarzyszenie Ostrower, Fundacja Aktywnych Mam, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Akademia Volley Stars Ostrowiec, Świętokrzyski Związek Harcerstwa Polskiego, Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskie OSTO, Fundacja Szerokie Spektrum Dobra, Fundacja Questingu – wyprawa po skarb, Fundacja z Serca Marty Kłonicy oraz Jagoda Dadia Studio Wokalne Metro.

 Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 15 i jest całkowicie bezpłatne, a dla uczestników przygotowane zostały pamiątkowe medale i symboliczna kiełbaska z grilla.

 Serdecznie zapraszamy!

 Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa narodowego i Sportu

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.