Woda w Kamiennej bez przekroczeń

Przypomnijmy, że z końcem sierpnia zgodnie z celem działania Miejskiego Zespołu Monitorowania Stanu Wód, dbając o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego pobrano do badania próbki wody z rzeki Kamiennej. Zrobiono to przed zrzutem ścieków – Romanów (początek granic miasta Ostrowca) oraz po zrzucie ścieków – na wysokości Gminy Bodzechów ( koniec granic miasta Ostrowca).
Zgodnie z wynikami badań fizykochemicznych MWiK sp z o.o. poinformowały, że woda z rzeki Kamiennej nie wykazuje przekroczeń badanych wskaźników i spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.