Gaudeaumus Igitur po raz 26 w Ostrowcu Świętokrzyskim. W Akademii Nauk Stosowanych studiować będzie 1500 studentów

W najbliższą sobotę,1 października o godz. 12, w auli bloku B, odbędzie się w ostrowieckiej uczelni inauguracja roku akademickiego 2022/23. Po raz 26. w Ostrowcu Świętokrzyskim wybrzmi Gaudeamus Igitur.
Już oficjalnie od 1 października ostrowiecka uczelnia zmienia nazwę z Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości na Akademię Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. Patron uczelni, to wybitny filozof mistyczny i prekursor romantyzmu w Polsce. Profesor Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiegow latach 1821-1824 i członek Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Po powstaniu listopadowym wydalony z uczelni wileńskiej wiódł życie ziemianina. Ożenił się z wdową po swym młodszym bracie Leopoldzie Magdaleną Gołuchowską i osiadł w naszym Garbaczu, należącym wówczas do powiatu opatowskiego. Zmarł także w Garbaczu w 1858 roku, a pochowany został w Mominie, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez Xawerego Jagnińskiego.

Dr Paweł Gotowiecki – rektor Akademii Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiana nazwy i statusu były możliwe, gdyż nasza uczelnia spełniła sześć warunków przekształcenia nazwy uczelni zawodowej w akademię nauk stosowanych. Po pierwsze, uczelnia funkcjonuje co najmniej 10 lat. Po drugie, liczba studentów wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 kształci się na studiach stacjonarnych. Po trzecie, co najmniej 50% nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy. Po czwarte, uczelnia prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach. Po piate, uczelnia prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w ustawie lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera. Wreszcie, po szóste, żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

W nowym roku akademickim w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także w filiach zamiejscowych, studiować będzie 1500 studentów na pięciu kierunkach kształcenia: ekonomii, pedagogice, pracy socjalnej, bezpieczeństwie narodowym i pielęgniarstwie. ANS przedstawiła także studentom bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.
Wykład inaugurujący nowy rok akademicki w ostrowieckiej Akademii Nauk Stosowanych wygłosi generał w stanie spoczynku dr Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i ambasador RP w Turcji. Tematem wykładu będzie wpływ wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo Polski i Europy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *