Rosnąca inflacja budzi niepokój

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, którą w minioną środę otworzył przewodniczący, Mariusz Pasternak, w porządku obrad znalazły się trzy uchwały dotyczące zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jak zaznaczyła starosta Marzena Dębniak, takich zmian do końca bieżącego roku radni mogą spodziewać się więcej, co jest wynikiem nieustannie rosnącej inflacji. Pierwsza procedowana uchwała dotyczyła wprowadzenia 1 miliona 63 tysięcy złotych na spłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych.

– W latach poprzednich spłacaliśmy odsetki na poziomie 800 tysięcy do 1 miliona złotych, z pewną nadwyżką zaplanowaliśmy tę kwotę w budżecie na 2022 rok. Jednak na dzień dzisiejszy odsetki uległy zdecydowanemu wzrostowi aż o 376 proc. i są to środki, które powiat musi znaleźć. To jedynie zabezpieczenie trzeciej raty kredytu, a pozostaje jeszcze czwarta rata. Niepokój budzi zapowiadany, trudny do przewidzenia dalszy wzrost stóp procentowych – wyjaśnia starosta Marzena Dębniak.

Znaczny wpływ na dochody budżetu powiatu mają udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, które zgodnie z wyliczeniami przestawionymi przez rząd miały kształtować się na poziomie ponad 26 milionów. Niestety, powiat ostrowiecki otrzymał nieco ponad 21 milionów.

– Już na starcie jesteśmy o te 5 milionów do tyłu. Powiat nie ma własnego źródła dochodu. Poza nikłymi środkami wynikającymi z rejestracji samochodów, czy zajęcia pasa drogowego. Z przerażeniem myślę o podwyżkach dla nauczycieli, które należą się ustawowo i mam nadzieję, one będą. Jednak nie chciałabym, aby te środki były przekazane tak, jak na podwyżki dla pracowników szpitala, gdzie zamiast 9 milionów otrzymaliśmy nieco ponad 6 milionów. A pozostałe środki skąd, mają dołożyć samorządy? Po raz pierwszy środki dołożone w budżecie do subwencji oświatowej będą tak duże, bo sięgną poziomu 12 milionów. W tej chwili budżet powiatu jest „łatany”. 1 milion złotych został dziś przesunięty ze środków własnych powiatu zabezpieczonych na budowę stadionu i hal. Ogłaszaliśmy już kilka przetargów, lecz zostały one unieważnione, z uwagi na zbyt kosztowne oferty. Wnioski składane na początku roku w ramach „Polskiego Ładu” kompletnie „rozjechały się” cenowo. W tej chwili gdybyśmy chcieli zrealizować to zadanie, musielibyśmy dołożyć 10 milionów z budżetu. Dwukrotnie zwracaliśmy się do pana premiera i do obsługującego banku o rozdzielenie zadań złożonego wniosku i zrezygnowania z niektórych jego elementów. Za każdym razem odpowiedź była odmowna. Mówi się o innych rozwiązaniach, jednak na tę chwilę nie dzieje się nic. Czekamy na obiecywaną pomoc – zaznaczyła starosta Marzena Dębniak.

Starostwo oraz wszystkie jednostki powiatowe już wprowadziły oszczędności energii i centralnego ogrzewania, które obejmuje 1 -2 stopnie. Przetargi na na energię elektryczną sięgają już wzrostu o 700 proc. Starosta odniosła się także do podwyżek wynagrodzeń pracowników, które będą miały miejsce w styczniu i w lipcu 2023 r. Wzrost wynagrodzeń pracowników o najniższych kwalifikacjach stanie się przyczyną roszczeń o podwyżki w stosunku do pozostałych.

-Według ekonomistów inflacja ma skończyć się wraz z końcem 2023 roku. Przetrwanie tego czasu będzie wymagać wielu trudnych decyzji i być może niepopularnych działań. Wprowadziliśmy już oszczędności w starostwie i wszystkich jednostkach powiatowych. Jednak nie wszędzie możemy oszczędzać, gdyż mamy też jednostki wrażliwe – szpital i dwa domy pomocy społecznej, trudno więc wyobrazić sobie tam oszczędności na energii elektrycznej i centralnym ogrzewaniu. Musimy pamiętać, że ponad 1.000 osób zatrudnionych w jednostkach powiatowych też musi zapłacić rachunki, kupować żywność i przetrwać. Mam nadzieję, że uda nam się przeżyć ten trudny czas – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Wszystkie procedowane uchwały radni przyjęli jednogłośnie. Trudno nie zgodzić się z faktem, że wszystkich czeka trudny czas.

-Wzrastająca inflacja – wzrost cen energii i centralnego ogrzewania, dokładane środki do subwencji oświatowej powodują, że obawiam się konstrukcji budżetu na 2023 rok. Mamy duży potencjał i chcemy działać, jednak obecna sytuacja wymusza na nas podejmowanie trudnych decyzji. Czekamy na obiecywane rozwiązania rządowe, lecz na obecną chwilę jest to jedna, wielka niewiadoma. Musimy jakoś przetrwać tę zimę. – puentuje starosta Marzena Dębniak

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *