Znamy punkty wydawania jodku potasu! Trwa rewizja schronów! Co to może oznaczać?

Wyznaczenie punktów dystrybucji jodku potasu, czy rewizje operacyjne przez strażaków schronów i miejsc ukryć dla ludności potwierdzają to, że z pozycji lokalnej przygotowujemy się do zagrożenia ze wschodu, w związku z konfliktem zbrojnym, czy konsekwencji ewentualnego ataku na elektrownie atomową w Ukrainie.

Pytania o jodek potasu

O dystrybucji jodku potasu w regionie świętokrzyskim mówiono podczas konferencji prasowej wojewody Zbigniewa Koniusza. Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, do jednostek Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

– Na wschodzie sytuacja jest na tyle niestabilna, że możemy spodziewać się różnych scenariuszy. Jako przeciwdziałanie ewentualnym skutkom pojawienia się opadu radioaktywnego, przyjęto pewną strategię postępowania – powiedział wojewoda. Działanie podjęte przez rząd jest prewencyjne i wyprzedzające. Nie ma na razie realnego zagrożenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to akcja podejmowana jako tak zwana wczesna profilaktyka – w sensie przekazania pewnej liczby tabletek jodu już na poziomy samorządów.

Jest już także określona większość punktów wydawania tabletek jodku potasu, wskazanych przez samorządy. W województwie świętokrzyskim będzie takich miejsc prawie tysiąc.

 – Mam nadzieję, że punkty te nigdy nie będą użyte. Obecnie nic nie wskazuje na to, by sytuacja, do jakiej się przygotowujemy, miała nastąpić w najbliższym bądź przewidywalnym czasie  – podkreślił wojewoda.

Ograniczeniem w przyjmowaniu tabletek z jodkiem potasu są choroby tarczycy.

 – Nie ma rekomendacji co do przyjęcia tabletki przez osoby powyżej 60. roku życia. I nie ma uzasadnienia stosowanie prewencyjne jodu. To akcja typowo prewencyjna, choć dosyć zaawansowana. Nie wiemy, co stanie się na Ukrainie, więc chcemy być w miarę dobrze przygotowani – mówił wojewoda.

Jak zaznacza w swoim komunikacie MSWiA, obecnie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Należy także podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się już lista miejsc dystrybucji jodku potasu. W przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego są to: Przedszkole Publiczne Nr 7 os. Słoneczne 28, Przedszkole Publiczne Nr 11 ul. Wspólna 20, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Akademicka 20, Szkoła Podstawowa Nr 5 Os. Ogrody 20, Przedszkole Publiczne Nr 21 Os. Stawki 43, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Trzeciaków 35, Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Niska 9, Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Polna 56, Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Niewiadoma 19, Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Rzeczki 18, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Dwunastka” ul. Bałtowska 336A, Zespół Edukacyjno-Przedszkolny ul. Focha 3, Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul. Górna 3, Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Sienkiewicza 67 b, Przedszkole Nr 5 ul Jasna 4, PSP 14 os. Stawki 35, Przedszkole Nr 15 os. Ogrody 27.

Co ze schronami?

W minionym tygodniu dotarła do nas informacja mówiąca o tym, że na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, podobnie, jak i w całej Polsce trwają rewizje operacyjne schronów i miejsc dla ludności lokalnej pod kątem bombardowania.

Pytany o czynności st. kpt. Sebastian Klaus, oficer prasowy KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, potwierdził takie działania, ale po szczegóły odesłał nas do MSWiA. Do chwili zamknięcia numeru takie informacje z ministerstwa do nas nie dotarły.

Ogólnie w przestrzeni miejskiej utrudniona jest dyskusja o lokalizacji schronów, bowiem, na  podstawie pisma Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 8.03.2022 r. dotyczącego nałożenia klauzuli niejawności w zakresie budowli ochronnych informacje dotyczące usytuowania, ilości oraz oznaczenia schronów i miejsc ukrycia w myśl przedmiotowego pisma stanowią informacje niejawne.

Tymczasem NIK  opublikował raport dotyczący zapewnienie schronów i ukryć na potrzeby cywilne… w Kielcach. Jak czytamy tam nie zapewniono mieszkańcom odpowiedniej liczby miejsc w budowlach ochronnych. Stan techniczny istniejących schronów nie był kontrolowany, co mogło

być jedną z przyczyn, które spowodowały nieaktualność danych w ewidencji budowli ochronnych. Sama ewidencja była sporządzona nierzetelnie i nie została przekazana Wojewodzie. Prezydent nie zapewnił udostępnienia mieszkańcom Kielc na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informacji o wykazie budowli ochronnych, a także w sposób niezgodny z ustawą o dostępie do informacji publicznej odmawiano tych danych osobom wnioskującym o nie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *