Ochrona przeciwpożarowa – najważniejsze zasady i normy

Zakłady pracy, fabryki, hale i gospodarstwa domowe- wszystkie te miejsca są narażone na niebezpieczeństwo pożaru. Aby zapobiegać tym szkodliwym sytuacjom i niwelować ich niszczące konsekwencje, konieczny jest zestaw skutecznych procedur i zasad. W tym celu opracowano specjalny zestaw norm, tj. ochrona przeciwpożarowa.

Materiały stwarzające zagrożenie

Wyróżnia się kilka przykładów materiałów, które stanowią realne zagrożenie dla pracowników. Realizacja prac budowlanych lub produkcyjnych bardzo często wymaga zgromadzenia sporej ilości substancji. Do tych szczególnie wrażliwych zalicza się gazy palne w postaci gazu ziemnego, wodoru oraz wielu innych przykładów. Tutaj należy wspomnieć także o cieczach, które po wyparowaniu i zmieszaniu z powietrzem są naprawdę groźne- na przykład węglowodory ciekłe.

Ostatnia pozycja to ciała stałe, które w kontakcie z parą wodną lub wodą doprowadzają do powstania śmiertelnych materiałów wybuchowych, a nawet pirotechnicznych. O czym należy pamiętać?

Podstawowe sposoby

przeciwdziałania pożarom

Ochrona ppoż koncentruje się na wyeliminowaniu czynników, które aktywują ryzykowne incydenty. Właśnie dlatego konieczne jest przestrzeganie kilku kluczowych zasad:

  • Pierwsza reguła jest bardzo klarowna i jednoznaczna, jednak wciąż pojawiają się przypadki zignorowania tej ważnej zasady. Strefy zagrożenia pożarem są objęte całkowitym zakazem używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
  • Kolejna norma także jest dość popularnym przykładem lekceważenia, zwłaszcza na placach budowy. To właśnie nieprawidłowe użycie sprzętu elektrycznego bardzo często prowadzi do tragicznych konsekwencji. Co więcej, strefy zagrożone wybuchem wymagają zastosowania specjalnego sprzętu.
  • Miejsca, które charakteryzują się ryzykiem wybuchu, powinny być kompleksowo i regularnie odpylane oraz wentylowane.
  • Należy pamiętać o systematycznym usuwaniu wszelkiego rodzaju odpadów z bezpośredniego otoczenia zbiorników zawierających niebezpieczne substancje.
  • Obiekty poddawane remontom i serwisom powinny być wcześniej skontrolowane i wyczyszczone z materiałów o charakterze palnym.
  • Pojazdy mechaniczne muszą być parkowane w dedykowanych do tego miejscach.

Ochrona przeciwpożarowa opisuje zadania, które należy zrealizować, aby ochronić życie, zdrowie i mienie przed pożarem lub inną klęską żywiołową. Najważniejsze regulacje i normy można odnaleźć w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Warto pamiętać, że na zarządcy czy właścicielu obiektu ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://pol-poz.pl/ochrona-ppoz.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *