Bezpieczne przejścia dla pieszych

Ruszyły prace budowlane na przejściach dla pieszych w powiecie ostrowieckim.
Jak przypomina Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, to 12 zadań, na które powiat uzyskał dofinansowanie w ubiegłym roku z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogłoszony wówczas nabór był dedykowany wyłącznie zadaniom mającym na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich modernizację. Taki program był ogłoszony do tej pory po raz pierwszy. Powiat ostrowiecki uzyskał dofinansowanie na poziomie 80 proc. wartości zadań, co stanowi kwotę ponad 1,3 miliona złotych. Wartość wszystkich realizowanych zadań to ponad 1,7 miliona złotych. Wkład własny powiatu wynosi około 200 tysięcy złotych, pozostałe 200 tysięcy pokrywają solidarnie gminy w wysokości 50 procent, proporcjonalnie do ilości zadań na swoim terenie.
Wskazanie przejść dla pieszych wymagających modernizacji odbywało się przy współpracy z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego. Wytypowano najbardziej newralgiczne miejsca, gdzie pomimo właściwego oznakowania dochodzi do zagrożeń w ruchu drogowym. W Ostrowcu Świętokrzyskim modernizacja obejmuje cztery przejścia – przy alei Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, ul. Iłżeckiej i ul. Samsonowicza. Na terenie gminy Ćmielów to także cztery przejścia dla pieszych, na terenie gminy Waśniów dwa przejścia, na terenie gminy Kunów – dwa przejścia. Pierwotnie powiat ostrowiecki złożył wnioski obejmujące 14 zadań, jednak jak wyjaśnia naczelnik T. Mroczek, po procedurach przetargowych okazało się, że w dwóch przypadkach – na ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Dołach Biskupich, koszty wykonawcze znacznie przekraczały szacowaną wartość. Wykonawcy realizują przedmiotowe zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.
Obecnie zarząd powiatu czeka na informację dotyczącą ogłoszenia drugiego naboru wniosków do tego programu. Jeśli taka możliwość się pojawi, już teraz powiat jest przygotowany na zgłoszenie kolejnych zadań, a na liście znajdą się także wspomniane wyżej dwa zadania, których nie udało się zrealizować w tej edycji.
Na wskazanych przejściach dla pieszych już rozpoczęły się prace, stąd ruch drogowy jest w tych miejscach nieco ograniczony. Roboty obejmują kompleksową modernizację przejść, z montażem nowoczesnych elementów, w tym elementów świetlnych oraz wymianą nawierzchni. Dzięki temu piesi będą czuli się bezpiecznie, zaś instalacja świetlnabędzie z daleka informować nadjeżdżających kierowców o pojawieniu się pieszych na przejściu.
Realizacja tych zadań na terenie powiatu ostrowieckiego, zgodnie z planem ma być zakończona 8 listopada br.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *