O czym rozmawiano w ostrowieckim muzeum?

Podczas objazdowej wizyty wicepremier prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwiedził  Pałac Wielopolskich, stanowiący kompleks Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyski. W spacerze po obiekcie uczestniczyli także: poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński oraz Andrzej Przychodni, dyrektor muzeum. Była to pierwsza wizyta ministra kultury w ostrowieckim muzeum. W tym roku powiat ostrowiecki zakończył realizację  projektu remontu i modernizacji obiektów zarówno Pałacu Wielopolskich, jak i Rezerwatu Krzemionki, z ministerialnym dofinansowaniem.      

-Widać imponujące efekty zrealizowanego projektu zarówno w Pałacu Wielopolskich, jak też wiem w drugiej części  – Krzemionkach, gdzie  kopalnie krzemienia znane są  na całym świecie. Są nie tylko pomnikiem historii , ale także uzyskały wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO , to z jednej strony są rzeczy o znaczeniu ogólnoświatowym i ogólnopolskim, a z drugiej bardzo ważne muzeum o znaczeniu regionalnym. To dobrze, że  takie instytucje podnoszą swoją jakość. Pałac jest pięknie wyremontowany, z wystawą jednego z najwybitniejszych polskich artystów Leona Wyczółkowskiego , zorganizowanej we współpracy z muzeum w Bydgoszczy, które też niedawno przeszło olbrzymi remont,  zrealizowany w tym samym programie. Ta współpraca między muzeami jest także bardzo ważna. Jest to zbliżenie  kultury do społeczeństwa lokalnego, chociaż jest to znaczenie ogólnoświatowe, jak znana na całym świecie  kopalnia podniesiona do rangą do miejsca w UNESCO, ale także przez decyzję naszą jest współprowadzona przez ministra – mówił  minister prof. Piotr Gliński.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak zaznaczyła zaangażowanie zarządu powiatu w realizację projektu oraz wyraziła zadowolenie ze współprowadzenia obiektu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co wpłynie na stabilizację finansową muzeum. Samorząd powiatowy realizował to zadanie z dużym wysiłkiem, przy wkładzie własnym ponad 9 milionów złotych, bowiem pierwotny, pozostawiony projekt wymagał wielu poprawek dostosowujących muzeum do dostępności na miarę XXI wieku, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

-Pałac  Wielopolskich faktycznie wypiękniał. Środki na ten cel pochodziły  z programu, w którym także realizowana była cała rewitalizacja Rezerwatu Krzemionki. Koszt tej inwestycji  to ponad 16 milionów złotych, wkład własny powiatu to ponad 9 milionów, zaś wkład ministerstwa około 7 milionów, co pozwoliło nam zrealizować to duże zadanie. Z pewnością  było warto, bo  są to obiekty oceniane przez mieszkańców i turystów bardzo pozytywnie. Mamy się czym pochwalić. A od  od tego roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  jest współprowadzącym Muzeum, co pozwala na stabilizację finansową,  a także  na dostęp do grantów, wystaw, stąd też bardzo mnie cieszy ta wizyta,  a mamy jeszcze inny projekt do dokończenia. Są to zadania dotyczące zagospodarowania terenu wokół Pałacu Wielopolskich, a więc drogi dojazdowe, ciągi piesze i tereny zielone. Mam nadzieję na pomyślną realizację tego projektu – mówiła starosta Marzena Dębniak.   

Na pomyślne dofinansowanie ma także nadzieję Andrzej Przychodni, dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego.

-Wstępny wniosek dotyczący odtworzenia ciągów pieszo -dojazdowych  już złożyliśmy. Był to element, gdzie   mogliśmy zwrócić uwagę premiera na wniosek wstępny skierowany przez nas do Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Jest to bardzo ważny projekt, lecz nieco kosztowny, bo przewidujemy, że  trzeba zabezpieczyć około 1,5 miliona  złotych, zarówno ja, jak i państwo starostwie poprosili, aby pan premier miał na uwadze możliwość współfinansowania tej inwestycji. Liczymy na to, chociażby ze względu na fakt, że jesteśmy współprowadzącą jednostką, że  będzie to realne, zważywszy, że wstępnie dostaliśmy raczej pozytywną opinię ze strony Departamentu Finansowego, dotyczyła ona projektu przed ostatecznym kosztorysem, który będzie gotowy  na koniec tego roku i wtedy w nowej perspektywie finansowej roku budżetowego będzie można o to wystąpić. Obiekt oraz wystawa L. Wyczółkowskiego zrobiła na premierze pozytywne wrażenie. Zwróciliśmy także uwagę na  perspektywę  nowych przedsięwzięć wystawienniczych, w tym wystawę stałą,  którą chcemy przygotować, jak również liczymy, że następne elementy wystaw czasowych, które sprowadzamy z zewnątrz,  też spotkają się z zainteresowaniem, jak i akceptacją naszego współorganizatora – przyznał dyrektor Andrzej Przychodni.  

Projekt zakłada wykonanie ciągów pieszych i dojazdowych, z użyciem kostki granitowej, a jest to praca nie będąca pracą maszynową,, przez co dosyć kosztowna. Nie jest łatwo także z dostępnością firm, które wykonują takie zadania. W najbliższym czasie planowane są działania projektowe, które uszczegółowią zakres prac oraz określą ich koszty. Wizyta ministra P. Glińskiego jest nadzieją na uzyskanie dofinansowania i pomyślną realizację projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *