10 lat z Klubem Seniora „OKAS” (zdjęcia)

Gratulacje, życzenia, olbrzymi tort i gromkie „Sto lat” towarzyszyły uroczystości z okazji 10 -lecia Osiedlowego Klubu Aktywnych Seniorów, działającego przy Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Doniosłe obchody zgromadziły członków Klubu, a także przyjaciół i sympatyków, których powitały prezes Anna Bzymek wraz z wiceprezes Wandą Surowiec . Wśród gości byli: starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak,   członek zarządu powiatu i dyrektor CRL, Agnieszka Rogalińska, członek zarządu powiatu i dyrektor ZUM, Łukasz Dybiec, zastępca naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju UM, Tomasz Gębka,  w imieniu prezydenta miasta, a także pracownicy Centrum Rozwoju Lokalnego oraz  Wiesława Maj z zaprzyjaźnionego UTW i Grażyna Maj z Klubu Seniora „Metamorfoza”, działającego przy ODS „Malwa”.

Podczas jubileuszu był czas na wspomnienia i wzruszenia. Anna Bzymek prezes Klubu OKAS przypomniała jego historię. Klub powstał we wrześniu 2012 roku z inicjatywy ówczesnej prezes Agencji Rozwoju Lokalnego, Magdaleny Salwerowicz, radnego Włodzimierza Sajdy oraz Lidii Jabłońskiej. Jego celem było zaktywizowanie osób powyżej 60 roku życia z osiedli Ludwików i Hutniczego poprzez twórcze zagospodarowanie im wolnego czasu. Pierwszą przewodniczącą Klubu  była Lidia Jabłońska, potem Anna Bzymek, Bogusława Malinowska i obecnie Anna Bzymek. Seniorzy uczestniczyli w różnego rodzaju projektach, spotkaniach i warsztatach. W klubie działa kabaret „Co Wy na to?”,  obecnie pod kierownictwem Elżbiety Włodarskiej, wcześniej – Anny Smolińskiej oraz zespól śpiewaczy „ Drops i spółka”, pod kierunkiem Roberta Nowaka, lidera zespołu „Master Team”.  Przez ten czas Klub „OKAS” z sukcesami reprezentował swój dorobek artystyczny podczas różnego rodzaju przeglądów i festiwali, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Od 2018 roku Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów został zarejestrowany jako Stowarzyszenie „OKAS”.

Członkowie Klubu nadal realizują statutowe założenia – spotykają się na zajęciach, warsztatach oraz imprezach integracyjnych, zarażają swoim optymizmem, pogodą ducha i humorem. Tak też było podczas jubileuszu. Duch dobrej zabawy towarzyszył prezentacji kabaretu „Co Wy na to?” oraz występom zespołu śpiewaczego. Zaproszeni goście przekazywali życzenia, grawertony i upominki. Niespodzianką był jubileuszowy tort przekazany przez zarząd powiatu ostrowieckiego. Wszyscy seniorzy otrzymali także podziękowania za członkostwo w Klubie. Zwieńczeniem jubileuszu był integracyjny poczęstunek i zabawa przy muzyce.  Obchody 10 -lecia były finansowane z dotacji celowej budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zarząd Klubu „OKAS”  złożył podziękowania za współpracę i wsparcie dyrektor Agnieszce Rogalińskiej i pracownikom CRL -u, dyrektorowi Łukaszowi Dybcowi i pracownikom ZUM -u, a także wszystkim, którzy swoją otwartością i życzliwością wspierają jego działalność.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *