Ostrowiec bez milionów dla wsparcia nowych terenów inwestycyjnych. Dlaczego? „Tajemnica bankowa”

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ale także Powiat Ostrowiecki, złożyły wnioski w ramach piątej edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych. Oba sprowadzały się do lepszego skomunikowania terenów inwestycyjnych, lub otwarcia nowych obszarów. Oba nie dostały rządowego wsparcia. Kiedy spytaliśmy, dlaczego tak się stało, usłyszeliśmy, że odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa, bowiem to „tajemnica bankowa”.
Rozdano 5 mld zł
Przed tygodniem Kancelaria Premiera Rady Ministrów poinformowała, że na piątą edycję Rządowego Program Inwestycji Strategicznych skierowała środki do samorządów na rozwój stref przemysłowych. Do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld złotych.
– Zależy nam na wzmacnianiu stref ekonomicznych, które mają wpływ na rozwój regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy- czytamy w oficjalnym komunikacie. Piąta edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych cieszyła się dużym zainteresowanie. Z pośród wielu wniosków, 52 inwestycje otrzymają bezzwrotne dofinansowanie. Do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa, trafi łącznie blisko 5 mld złotych. To pieniądze, które samorządy przeznaczą na rozwój stref przemysłowych. To szczególnie ważne, by przyciągnąć nowe inwestycje w regionie, rozwinąć eksport i stworzyć nowe miejsca pracy.
Pieniądze nie dla Ostrowca
– Nasz wniosek opiewał na kwotę 102 mln złotych przy wkładzie własnym ponad 2 mln złotych – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. W ramach tego projektu miało powstać ponad 5 km dróg wraz z siecią wodociągową, sanitarną i deszczową, oświetleniem ulicznym, infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Samsonowicza i Rudzka. Chcieliśmy przygotować resztę dróg wynikającą z miejscowego planu zagospodarowania, aby oprócz realizowanego zadania wokół tzw. „trzeciej bramy” otworzyć kolejne tereny pod inwestycje. W tym obszarze mamy ponad 40 ha terenów własnych, które chcieliśmy zaoferować inwestorom zewnętrznym.
Chodzi o tereny, które samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego skrupulatnie wykupuje w tej lokalizacji od 2014 r.
– Nasz wniosek nie zyskał akceptacji podobnie jak wniosek Starostwa Powiatowego uwzględniający przebudowę ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Szewieńskiej, wraz z przebudową mostu i ul. Świętokrzyskiej, co poprawiłoby funkcjonowanie firm na terenie tzw. „Starej Huty”. Chcieliśmy również połączyć ulice Kolejową z ul. Świętokrzyską w oparciu od tereny nabyte od cukrowni – słyszymy.
Dlaczego?
Środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, jak przyznają nam eksperci w tej dziedzinie, otrzymały z góry upatrzone i ciągle te same samorządy, m.in. Stalowa Wola, Chełm, Słupsk i Starachowice. Próbowaliśmy więc ustalić, co nie tak było z ostrowieckimi wnioskami.
– Piąta edycja Rządowego Program Inwestycji Strategicznych została skierowana do samorządów na rozwój stref przemysłowych. Do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld zł. Rząd chce wzmacniać ten obszar gospodarki, który ma wpływ na rozwój regionów – odpowiada Centrum Informacyjne Rządu. Weryfikacją wniosków zajmował się Bank Gospodarstwa Krajowego. I tam musieliśmy skierować szczegółowe pytania, co też zrobiliśmy. Interesowało nas też, jakie wnioski z regionu świętokrzyskiego, obok ostrowieckich przepadły. Oto odpowiedź. – Nie możemy udzielić Państwu informacji o tym jakie samorządy z regionu świętokrzyskiego złożyły wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe obowiązuje nas w tym zakresie tajemnica bankowa – odpowiada Wojciech Trzpil, ekspert ds. informacji i PR Banku Gospodarstwa Krajowego. Wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych muszą spełniać kryteria formalne, m.in. być zaakceptowane przez dwie osoby posiadające do tego umocowanie, zostać zakwalifikowane do wyznaczonych obszarów inwestycyjnych oraz mieścić się w limitach wartości dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wnioskodawcy składają do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który jest operatorem programu i weryfikuje poprawność formalną złożonych wniosków. Po zakończeniu naboru BGK przygotowuje raport obejmujący wnioski i przekazuje je Prezesowi Rady Ministrów, który udostępnia go utworzonej przy KPRM Komisji ds. wsparcia programu. 
Komisja ta zajmuje się merytoryczną oceną wniosków i przygotowuje listę inwestycji rekomendowanych do objęcia dofinansowaniem z programu. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezes Rady Ministrów. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów komisja ds. wsparcia Programu sporządzając listę inwestycji rekomendowanych do objęcia dofinansowaniem z programu, bierze pod uwagę kompleksowość planowanych inwestycji oraz realizację celu przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
– Niektóre gminy w ramach tego, że mają poparcie rządzącej partii, mogą się cieszyć, że pieniądze są im zrzucane z przysłowiowego helikoptera, a innym będzie trudno odrobić dystans do tych, którzy otrzymują kilkusetmilionowe wsparcie- mówi nam anonimowo jedna z osób znająca w naszym regionie dystrybucję zewnętrznego wsparcia.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *