80. rocznica zagłady opatowskich Żydów

Ceremonia upamiętnienia pod przewodnictwem rabina na cmentarzu żydowskim w Opatowie była głównym punktem uroczystości 80. rocznicy deportacji Żydów z miasta do niemieckiego obozu zagłady w Treblince.
Wśród uczestników wydarzenia była 30-osobowa grupa gości z Izraela i Kanady, w tym potomkowie opatowskich Żydów oraz przedstawiciele organizacji żydowskich i duchowni różnych wyznań.
Wydarzenie rozpoczęła Msza święta odprawiona w kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie. Po nabożeństwie goście uroczystości spotkali się z przedstawicielami samorządu miasta. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta, które przed II wojną światową stanowiły centrum życia żydowskiej społeczności i gdzie w czasie wojny Niemcy utworzyli getto. Ceremonia upamiętnienia odbyła się na cmentarzu żydowskim pod przewodnictwem rabina, przy nowym, symbolicznym lapidarium, złożonym z macew – nagrobków żydowskich. Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali: naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski biskup Rafał Markowski oraz biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.
Wydarzenie zwieńczył koncert pieśni chasydzkich w wykonaniu kantora Symchy Kellera z muzykami w opatowskiej restauracji „Żmigród”.
Obchody rocznicowe zorganizowali wspólnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej (TPZO) i Urząd Miasta i Gminy w Opatowie.
Warto przypomnieć, że Żydzi zaczęli osiedlać się w Opatowie w XVI w., a w latach 30. XVII w. powstała tu gmina żydowska. Od II połowy XVIII w. Opatów stał się ważnym ośrodkiem chasydyzmu. Przez stulecia opatowscy Żydzi zajmowali się handlem, rzemiosłem; byli właścicielami zakładów przemysłowych, urzędnikami, nauczycielami, lekarzami. W 1939 r. stanowili ponad połowę ludności miasta – około 5,8 tys. osób. Według szacunków w pierwszych latach II wojny światowej wskutek wojennej migracji i przesiedleń w Opatowie mieszkało ponad 8 tys. Żydów. 22 października 1942 r. Niemcy wypędzili mieszkańców utworzonego tu wcześniej getta na stację kolejową do położonych kilkanaście kilometrów dalej Jasic, skąd wywieziono ich do obozu w Treblince i zamordowano. Okupację przeżyło około 350 przedstawicieli żydowskiej społeczności Opatowa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *