Już można składać wnioski na zakup węgla za pośrednictwem samorządów

Wszystkie gminy z powiatu ostrowieckiego przystąpiły do systemu sprzedaży węgla dla mieszkańców  przez samorządy. Pierwsze informacje na stronach internetowych dotyczące szczegółów zakupu znalazły się już w czwartek na stronach internetowych. Tam też trzeba obecnie szukać szczegółów.
I tak np. w Gminie Bodzechów nabór ruszy już od dziś. Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, ul. M. Reja 10 w godz. od 7.00 do 15.00. Ponadto wnioski można przekazać do urzędu elektronicznie za pomocą skrzynki e-PUAP. Wcześniej będzie je można pobrać u sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, na stronie internetowej urzędu – www.ugb.pl

W przypadku Gminy Ćmielów druki wniosków są dostępne  do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta (https://www.cmielow.pl/asp/pliki/pobierz/wniosek_o_tani_wegiel_cmielow.docx), w Urzędzie Miasta i Gminy Ćmielów,  Ośrodku Pomocy Społecznej, Samorządowym Zakładzie Wodociągów i Gospodarki Komunalnej oraz u Sołtysów, Radnych i Przewodniczących Rad Osiedli. Wypełnione wnioski będą przyjmowane w  siedzibie Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej od dnia 04 listopada 2022r. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00.

W gminie Kunów do 9 listopada można składać zapotrzebowanie na węgiel za pomocą specjalnej deklaracji, której wzór można ściągnąć ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie. Po określeniu wielkości zapotrzebowania samorząd nawiąże współpracę ze składem węgla w Kunowie, z którego mieszkańcy po uiszczeniu opłaty będą mogli odebrać węgiel. Więcej szczegółów pod numerem (41) 261 31 74 wew. 68.

Z kolei w gminie Bałtów możliwość określania zapotrzebowania mieszkańcy mają już od kilkunastu dni. Mogą to uczynić osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, telefonicznie pod numerami telefonów (41) 2641008, 506 054 116 lub mailowo gmina@gminabaltow.pl

Gmina Waśniów też na swojej stronie poinformowała, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

– Już od dziś mieszkańcy mogą pobierać ankiety i składać wnioski dostępne  w Urzędzie Gminy, a także na urzędowej stronie internetowej- mówi wójt gminy Waśniów Krzysztof Gajewski. Przygotowujemy się do dystrybucji. Mamy wstępne porozumienie z dwoma podmiotami niepublicznymi, jeśli chodzi o dystrybucję węgla, gdyż jako samorząd,  nie dysponujemy żadną bazą, ani składem, które mogłyby temu służyć. W umowie wskazaliśmy dwie frakcje – orzech i groszek, gdyż z takiego opalu w większości korzystają mieszkańcy. Zgodnie ze wstępnymi deklaracjami szacujemy, że do końca tego roku potrzebujemy około 3 tysięcy ton węgla.  Zobaczymy, jak  będzie wyglądać dystrybucja.  Od dziś mieszkańcy też będą mogli pobierać ankiety z urzędu, ze strony internetowej, będą je także roznosić sołtysi. W Urzędzie zostaną także uruchomione dodatkowe stanowiska na sali konferencyjnej, tak, aby nie zakłócać pracy pozostałych referatów,  dedykowane mieszkańcom składającym wnioski, które też na bieżąco będą weryfikowane. W tym celu przeszkoliliśmy pięciu pracowników, którzy w zależności od potrzeb będą też udzielać mieszkańcom niezbędnych informacji – wyjaśnia wójt Krzysztof Gajewski.       

Jak informuje nas Marzena Chodakowska rzecznik prasowy Wojewody Świętokrzyskiego gmina, która zamierza kupić węgiel dla mieszkańców, musi najpierw dokonać „wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem”, a następnie zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem.

Ustawa wskazuje minimum, które powinno się znaleźć w takiej umowie; cena, po której gmina kupi węgiel, nie może być wyższa, niż 1500 zł brutto za tonę. Do umowy musi być dołączona kopia najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego.

Zgodnie z ustawą gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego.

Ustawa wylicza, jakie informacje powinny się znaleźć we wniosku (m.in. określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego; informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego).

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak będzie określona w rozporządzeniu.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny, sprawdzając, czy na rzecz wnioskującego gospodarstwa domowego wypłacony został dodatek węglowy. Jeżeli wnioskuje osoba uprawniona do dodatku węglowego, która wniosku w tej sprawie jeszcze nie złożyła, wójt weryfikuje informacje w CEEB. Analogicznie postępuje, wydając zaświadczenie potwierdzające wypłatę dodatku węglowego.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zaświadczenie w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *