Skrzyżowanie w Wymysłowie w dyskusji mieszkańców

Podczas zebrania, któremu przewodniczył sołtys miejscowości Zenon Zaborski, z udziałem wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, burmistrza Kunowa Lecha Łodeja , naczelnika Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasza Mroczka, miejscowej radnej Katarzyny Banasik, przewodniczącego Rady Sołeckiej, Artura Majchera oraz mieszkańców,  dyskutowano na temat dalszych losów skrzyżowania w Wymysłowie.

Temat odzwierciedlał wiele naszych publikacji. Od wielu lat  przebudową drogi , wraz ze skrzyżowaniem ulic Słonecznej i Wesołej żywo zainteresowani są mieszkańcy Wymysłowa i Janika. Problemem nadrzędnym jest bezpieczeństwo użytkowników drogi. Ciemne skrzyżowanie na  drodze, bez chodników i poboczy budzi strach mieszkańców. W ubiegłym roku odbyło się zebranie dedykowane również tej sprawie. Wówczas powiat ostrowiecki podjął doraźne działania, ustalone z mieszkańcami, dotyczące poprawy bezpieczeństwa na tymże skrzyżowaniu. Po uprzedniej opinii Komisji Ruchu Drogowego zostały zamontowane płyty, wymuszające  zwalnianie pojazdów na newralgicznym odcinku drogi. Jak mówił podczas zebrania wicestarosta Andrzej Jabłoński, działania te przyniosły oczekiwany efekt w postaci poprawy  bezpieczeństwa. O ile w ciągu trzech ostatnich  lat  na tym odcinku ostrowiecka „Drogówka” zarejestrowała 16 zdarzeń, o tyle od czasu montażu urządzeń na drodze, nie zarejestrowano ani jednego zdarzenia drogowego w tym miejscu.

-Należy cieszyć się z tego, że podjęte działania przyniosły na chwilę obecną pozytywny skutek, bo to rozwiązanie będzie musiało funkcjonować do czasu, gdy nie znajdziemy możliwość finansowania rozwiązania docelowego. Wartość tych robót to około 20 tysięcy i wiązała się ona głównie z zakupami, natomiast wszystkie kwestie związane z montażem tych urządzeń , były realizowane w ramach usług własnych przez ekipę, którą dysponuje Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim – mówił do mieszkańców wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Mieszkańcy byli zainteresowani dalszymi działaniami powiatu, których efektem będzie rozwiązująca problem, przebudowa drogi. 

-Na dzień dzisiejszy mamy także informację, że zadanie to w zakresie około 1 km od ulicy Długiej, czyli obejmujące to skrzyżowanie i wychodzące do następnego skrzyżowania jest wprowadzone jako projekt do budżetu przyszłego roku. Do tego zobowiązania, do którego mieszkańcy się odnoszą – problem polega na tym, że tych wyjaśnień mogło być bardzo dużo, długa lista związana z sytuacją budżetową powiatu, metodologią postępowania w zakresie przygotowania, realizacji kilku projektów, które powiat obecnie przygotowuje. Nadeszła dla tej drogi ta szczęśliwa okoliczność, gdyż zadanie trafia i dopilnujemy, żeby ono w budżecie przyszłego roku zaistniało. Obejmować ono będzie projektowanie w ramach tzw. spec ustawy (ZRID) , zaprojektowanie tego około 1 km odcinka z rozwiązaniem  w kwestii skrzyżowania, ale także parametrów jezdni i wszystkich związanych z infrastrukturą funkcjonującą jezdni – ciąg pieszo – jezdny, rowerowo – pieszy. Tak, aby to było ujednolicone z tym rozwiązaniem, które istnieje na terenie miasta Ostrowca. Dysponując projektem, a  ZRID ma to do siebie, że  w momencie kiedy zostanie opracowany i wydany, to jest w okresie od kilku miesięcy musi nastąpić (to jest bezwzględna regulacja ustawowa) wykup terenów, co też należy do obowiązków zlecającego – w tym przypadku starostwa powiatowego -wyjaśniał wicestarosta A. Jabłoński.

Powiat ostrowiecki upatruje tu możliwości pozyskania środków na tę inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, lub też Programu Polski Ład. Choć doświadczenia pokazują, że nie wszystkie starania o zdobycie funduszy okazują się pomyślne.

-Nie odnoszę się do polityki w skali krajowej, ale warto wspomnieć, bo cierpimy na tym wszyscy – nie funkcjonuje program unijny, nie ma KPO, nie ma innych programów, które rozwiązywałyby te problemy w znacznie innych warunkach prawnych, w znacznie innej rzeczywistości i bardziej takiej przyjaznej dla samorządów, konkurencyjnej, nie tej którą mamy obecnie, upolitycznionej, w zależności od tego, jaki rodowód polityczny jest samorządu, temu w obecnych warunkach jest zdecydowanie łatwiej. Jestem głęboko przekonany o tym i to czuć jest w polityce polskiej, że ta odwilż może w najbliższych tygodniach nastąpić i być może wszystkim nam to ułatwi rozwiązania dosyć istotnych problemów, bo nadmienię, że powiat dosyć intensywnie zabiega o środki zewnętrzne, tych owoców jest może nieco mniej, niż zabiegów z przyczyn, o których wspomniałem wcześniej, ale jednym z tych owoców jest to, że dostaliśmy środki finansowe na poprawę Starodroża byłej drogi Nr 9 Boksycka, Bieliny – Ostrowiec, tam w najbliższym czasie te działania będą podjęte. Mam nadzieję, że to pomyślnie  zakończy się  i w przyszłym roku rozpoczniemy tam przebudowę  drogi. Na takie poważniejsze zagadnienia musimy przygotować się we własnym zakresie i te środki finansowe w projekcie budżetu na przyszły rok przeznaczamy i deklaracja jest taka, że jeżeli chodzi o sprawczość wykonawczą powiatu, a więc jeżeli chodzi o zabezpieczenie realizacji inwestycji to jest moja bezpośrednia odpowiedzialność to tutaj rękojmię daję stuprocentową. Nie potknęliśmy się na żadnym temacie, jeżeli tylko było jakieś finansowanie, przygotowanie to jest nasza sprawa i mogę wymienić szereg inwestycji, które wyciągane były z poprzedniej kadencji starostwa powiatowego , jak chociażby skarpa w Ćmielowie, most w Małym Jodle, ścieżka rowerowa w kierunku Sienna, to udało się wszystko  zamknąć projektowo, przygotować do realizacji, ta realizacja w wielu przypadkach została zakończona pozytywnie, a nieszczęście tej kadencji, którą realizujemy było to, że żadnych projektów nie było gotowych, które mogłyby być użyte. My przygotowujemy w tej chwili sześć, dojdą dwa, czyli ten o którym mówimy droga Ostrowiec – Janik w gminie Kunów, a drugi w gminie Waśniów – to najbliższe zlecania, które realizujemy w ramach ZRID. Te ustalenia, które mogłyby mieszkańców zadowolić i też jako odpowiedzialny za te zagadnienia chciałbym dążyć i realizować je znacznie szybciej , ale nie rzucamy słów na wiatr, bo to co było ustalone, to co było możliwe zostało wykonane, a teraz Państwo mają dobrą zapowiedź – projekt będzie od przyszłego roku realizowany – mówił wicestarosta A. Jabłoński.

Podczas zebrania burmistrz Lech Łodej zadeklarował dalszą współpracę i wsparcie finansowe dla inwestycji powiatowych infrastruktury drogowej. -Potwierdzam słowa pana starosty dotyczące naszej współpracy, to jest wzorowa współpraca. Jedyna  prośba to o cierpliwość, abyśmy czekali, bo dużo zadań wykonujemy, ale czas jest na pewno dla nas wszystkich niezadowalający, my też lubimy pewne rzeczy wykonywać szybciej, abyśmy się z tych owoców pracy cieszyli. Mnie jako burmistrza interesuje cały ten ciąg komunikacyjny od torów kolejowych w Kunowie. Skrzyżowanie w Wymysłowie jest miejscem newralgicznym. Ważne, że poprawiło się bezpieczeństwo. Włączymy się także we wspólne finansowanie. Postaramy się tak zsynchronizować działania , aby ten odcinek wykonany przez powiat został oświetlony przez gminę. Potrzeba na to  2 do 4 lat, czas długi i krótki zarazem. Jesteśmy gotowi wspomóc powiat i mam nadzieję, że będzie szczęśliwy finał – mówił burmistrz Lech Łodej.

Mieszkańcy zwracali się także o doraźne rozwiązania w postaci ułożenia kruszywa  na poboczach drogi oraz doświetlenia skrzyżowania. Były też podziękowania dla  zarządu powiatu za dotychczasowe działania. Mieszkańcy są pełni nadziei na realizację inwestycji, która rozwiąże odwieczny problem miejscowości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *