„Ukraina przed wiekami”

W najbliższą niedzielę, 27 listopada o godz. 16 zapraszamy do Pałacu Wielopolskich w Częstocicach – oddziału Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Świętokrzyskiej na wystawę „Ukraina przed wiekami”, przygotowaną przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie według pomysłu Radosława Liwocha. Wystawa przedstawia zabytki odkryte na ziemiach współczesnej Ukrainy gromadzone przez krakowskie muzeum od połowy XIX w. do II wojny światowej.

-Na „Ukrainie przed wiekami” wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne- mówi Radosław Liwoch. -Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

Radosław Liwoch, Muzeum Archeologiczne w Krakowie: -Wystawa mnogością zabytków nawiązuje do upodobań sprzed stulecia, kiedy ekspozycje dalekie były od minimalizmu. Swym niemal monochromatyzmem przywodzi na myśl wiekowe fotografie. Pokazując na sposób retro „konkrety” z przeszłości powinna dać oddech od wszechogarniającej mody na wirtualizację. Przypomina o ludziach, którzy już odeszli, ale przyczynili się do poszerzenia wiedzy o pradziejach i średniowieczu ziem nad Dniestrem i Dnieprem, współtworząc archeologię Ukrainy. Zaznajamia nas z różnorodnością i bogactwem kulturowym wielkiego sąsiada Polski, z którego obywatelami od lat spotykamy się codziennie w przestrzeni publicznej, w miejscach pracy, a coraz częściej także w życiu prywatnym. 

fot. Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *