Kolejne nowe drogi w gminie Waśniów

Gmina Waśniów zrealiozwała kolejne odcinki drogi. Tym razem w miejscowościach Czażów i Kotarszyn . w dniu 05.09.2022r podpisała Umowy na dofinansowanie nowych odcinków drogowych które zostaną wybudowane na terenie Gminy Waśniów w 2022r. W ramach pierwszego zadania został wyremontowany odcinek o długości 260 mb. Wykonano  częściową stabilizację podbudowy, wymianę i uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonano także nawierzchnię asfaltową wraz z  utwardzeniem obustronnych poboczy. Modernizacja odcinka w Kotarszynie  obejmujeła przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 200 mb. Zakres prac obejmował  także częściową stabilizację podbudowy, wymianę i uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie utwardzonych obustronnych poboczy. Wartość inwestycji dla obydwu zadań wynosi ponad 400 tysięcy złotych. Jak zaznacza wójt gminy Krzysztof Gajewski samorząd pozyskał dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych dla dróg dojazdowych do gruntów rolnych  w wysokości 170 tysięcy złotych. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy, w tym rolnicy będą mogli bezpiecznie dojechać do swoich pól i działek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *