Czy powinniśmy się wyzbywać rodowych sreber architektury?

Podczas ostatniej w minionym roku sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęto uchwały o zbyciu dwóch bardzo charakterystycznych dla naszego miasta nieruchomości. Budynków przy ulicy Czerwińskiego i Świętokrzyskiej.

W pierwszym przypadku, jak czytamy w uzasadnieniu uchwały,  nieruchomość o powierzchni 884 mkw. przy ulicy Czerwińskiego 13 zabudowana jest drewnianym budynkiem wielomieszkalnym wybudowanym w 1929 roku, parterowym z poddaszem użytkowym oraz budynkiem gospodarczym. Dotychczas budynek był wynajmowany. Znajdowały się w nim trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 138,28 mkw. Na terenie w pełni ogrodzonej nieruchomości znajduje się także budynek gospodarczy wybudowany w 1935 roku. Z uwagi na pogarszający się stan techniczny budynku wymagający przeprowadzenia dużego zakresu prac remontowych, podjęto czynność przekwaterowania mieszkańców w nim zamieszkujących. Biorąc pod uwagę położenie nieruchomości w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz wysokie koszty wykonania prac remontowych budynku, proponuje się przeznaczenie  przedmiotowej nieruchomości zabudowanej do zbycia. Jak się dowiadujemy, aktualnie trwa przekwaterowanie ostatniej osoby z budynku do wskazanego przez Zakład Usług Miejskich lokalu. Nieruchomość po opróżnieniu podlegać będzie zabezpieczeniu i dozorowaniu przez Zakład.

– To kolejna taka nieruchomość, którą wystawiamy na sprzedaż tym razem jest to chociażby drewniany dom z początku XX wieku- mówił podczas sesji Rady Miasta, rady Kamil Stelmasik. Niedawno podobny obiekt został przekazany do sprzedaży przy ul. Kuźnia. Niestety w ostatnich latach pozbywamy się tych sreber rodowych, czego przykładem był dworek Saskich i parę innych nieruchomości. A co byłoby, żebyśmy do tematu podeszli w ten sposób, aby środki zdobyte w wyniku sprzedaży przekazać na ochronę zabytków, bowiem oferowana dotychczas pula nie jest zbyt pokaźna.

W drugim przypadku teren objęty jest strefą konserwatorską ochrony ścisłej a budynki przy ul. Świętokrzyskiej 6-6a ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Budynki są nieużytkowane. Tutaj w uzasadnieniu czytamy, że mając na uwadze przeznaczenie przedmiotowego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz fakt, że nie są przewidziane pod realizację zadań gminnych, zasadnym jest przeznaczenie ich do zbycia.

W budynkach przy ulicy Świętokrzyskiej miało być pierwotnie zlokalizowane Muzeum Tradycji Hutnictwa. Ambitne plany stworzenia takiej placówki w mieście o 200-letniej tradycji hutniczej i przemysłowej, łączyły się też z walką o uratowanie ponad stuletniego obiektu z czerwonej cegły na wysokości przystanku MPK za dawnym głównym wejściem do huty. Ten budynek też ma swoją historię. Przez lata mieściło się tam laboratorium hutnicze (techniczne), a pod koniec poprzedniego wieku Izba Tradycji. W ramach projektu obiekt przy ul. Świętokrzyskiej miał przejść generalny remont. Kilka lat temu został naprawiony przeciekający dach na budynku, ale zamknięty na przysłowiową kłódkę i nie opalany nadal niszczeje. Swoją drogą, była dyrektor Elżbieta Baran i zespół pracowników Miejskiego Centrum Kultury z ogromną determinacją przygotowywali koncepcje funkcjonowania muzeum w tych budynkach.

Niestety, że sprzedaż z zasobu gminy obiektów nie zawsze kończy się happy endem pokazała ostatnio sytuacja wokół budynku młyna, gdzie część dachu zapadła się pod nawałą śniegu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *