Nowy prezes MWiK. Kim jest?

Łukasz Madej został nowym prezesem spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Stało się to po tym, jak dotychczasowy prezes Artur Łakomiec awansował na stanowisko wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.
– Z wykształcenia jestem doktorem nauk ekonomicznych – mówi nawy prezes MWiK, Łukasz Madej. Ze spółką związany jestem od 2006 r., gdzie na stanowiskach kierowniczych pracuję od 2008 r., najpierw jako Główny Księgowy JRP – Kierownik Zespołu Finansów i Sprawozdawczości, następnie jako Z-ca Dyrektora JRP, od 2015 r. pełniłem funkcję Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego, Prokurenta Samoistnego, natomiast w lipcu 2018 r. zostałem powołany na Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego spółki, którym byłem do końca 2022 r.
Jak sam przyznaje, pełnienie funkcji prezesa zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. to dla niego wielki zaszczyt. Tym bardziej, że będzie mógł kierować spółką, w której pracują osoby posiadające duże umiejętności i doświadczenie, a przede wszystkim charakteryzujące się zaangażowaniem w jak najlepsze świadczenie usługi dostawy wody i odbioru ścieków dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.
– Dziękuję panu Jarosławowi Górczyńskiemu, Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za docenienie mojej dotychczasowej pracy w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i powierzenie zarządzania spółką- akcentuje Łukasz Madej. Moim celem jako prezesa zarządu spółki jest dalszy rozwój infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej w naszym mieście zgodnie ze składanymi w tym zakresie wnioskami przez mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego oraz planami zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Jak słyszymy, w tym roku, oprócz inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych, będą prowadzone prace związane z budową systemu zarządzania siecią wodociągową, w tym opracowany zostanie hydrauliczny model pracy sieci wodociągowej. Model taki w sposób dynamiczny pomoże w wytypowaniu stref pomiarowych oraz zoptymalizuje pracę sieci pod kątem ciśnienia, co pozwoli ograniczyć występowanie potencjalnych wycieków, jak również mieć będzie wpływ na pracę ujęcia wody
i zużycie energii. Ponadto na oczyszczalni ścieków prowadzone będą prace związane z montażem nowego agregatu kogeneracyjnego, wytwarząjącego energię elektryczną z biogazu. Montaż agregatu kogeneracyjnego pozwoli zredukować ponoszone przez spółkę koszty energii wykorzystywanej do oczyszczania ścieków o ok. 25%. Wartość planowanych do realizacji inwestycji w 2023 r. wyniesie 9 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *